EtusivuAKL ISO 14001 -ympäristöohjelma

AKL ISO 14001 -ympäristöohjelman tavoitteena on autokaupan ja autokorjaamoiden ympäristöarvot huomioonottava toiminta ja sen sopeuttaminen ympäristönsuojelun vaatimuksiin. AKL ISO 14001 -ympäristöohjelma on toteutettavissa ISO 14001-standardin sertifiointivaatimukset täyttävänä.

AKL ISO 14001 -ympäristöohjelma keskeiset osat on koottu Vihreä kirja -käsikirjaksi, joka toimii autoliikkeiden ja autokorjaamoiden arkipäivän työkaluna. Ohjelma tarjoaa tietotaidon, koulutuksen ja käytännön työkalut konsultointipalveluineen.

Sertifikaatti on voimassa kolme vuotta ja sertifikaatin uusimisen edellytyksenä on vuosiraporttiin vastaaminen.

Ystävällisyydestä ympäristöön kasvaa myös tehokkuus

Autoilu ja yhteiskunta ovat riippuvaisia toisistaan. Arkielämää ilman liikennettä olisi vaikea kuvitella. Ympäristöasioita koskeva lainsäädäntö kehittyy koko ajan ja mielenkiinto ympäristöasioihin voimistuu. Siksi ympäristötietoisuus on autoalan tehokkaan toiminnan valttitekijä.

AKL ISO 14001 -ympäristöohjelman vaikutukset ovat konkreettisia: ohjelma johtaa käytännössä jätemäärien vähenemiseen ja toisaalta jätteiden hyödyntämiseen uudelleen aineena tai energiana. Samalla yrityksen ympäristöasiat tulevat hoidetuiksi oikein ja osin määräysten vaatimuksia paremmin. Kasvavat kierrätystavoitteet ovat ennakoitavissa.

Oikein hoidetut ympäristöasiat tuovat kustannussäästöjä ja poistavat virheistä aiheutuvat ympäristöriskit. Monet yrityksen toiminnat tehostuvat ja asiointi ympäristöviranomaisten kanssa sujuu mutkattomasti. Ohjelmaan osallistuminen tukee myös yrityksen tavoitteita ympäristöystävällisen yrityskuvan rakenta-misessa. Monille asiakkaille ympäristösertifikaatti on jopa kaupanteon perusvaatimus.

AKL ISO 14001 -ympäristöohjelma sisältö

  • Jätekartoitus
  • Kemikaalikartoitus
  • Suunnitelma vapaaehtoisista toimenpiteistä ja toteutusaikataulusta
  • Jätehuoltosuunnitelman tekeminen
  • Kunnallisten jätemääräysten toteuttaminen
  • Jätteen vastaanottajien kartoitus sekä kuljetus- ja käsittelysopimuksien arviointi
  • Jätekirjanpitojärjestelmän luominen
  • Jätehuollon seuranta- ja raportointijärjestelmän luominen
  • Viranomaistarkastusten ja –vierailujen dokumentointi ja raportointi
  • Piha-alueen yleistä järjestystä ja siisteyttä parantavien suunnitelmien toteuttaminen.

 

Yhteydenotot

Jari Ketola

Kehitysjohtaja

Autoalan Keskusliitto © 2023 Tietosuojaseloste