EtusivuAKLAutoalan Ammattikoulutuksen Edistämissäätiö

Toimintaympäristö muuttuu nopeasti digitalisaation ja uuden teknologian myötä

Autoalan Ammattikoulutuksen Edistämissäätiö (AAKES) seuraa autoalan toimintaympäristön muutoksia erityisesti siitä näkökulmasta, millaisia vaatimuksia ne asettavat osaamisen kehittämiselle ja minkälaista osaamista yritykset tarvitsevat. Kehityksessä mukana pysyminen edellyttää vahvaa panostusta koulutukseen uusien osaajien varmistamiseksi alalle.

Digitalisaation ja uuden teknologian myötä nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä on tärkeä entisestään vahvistaa autoalan koulutuksen toimintaedellytyksiä ja korkeaa laatua. Tekniikan kehitys autoalalla on viime vuosina ollut merkittävämpää kuin niitä edeltäneiden parinkymmenen vuoden aikana yhteensä. Sähköautot, hybridit ja muita energiamuotoja käyttävät autot yleistyvät. Uusia palveluliiketoimintamalleja tulee markkinoille ja jakamistalous vaikuttaa myös autoalaan.

Autoalan liiketoiminnan professori Jouni Juntunen ja AKL:n tekninen johtaja Jouko Sohlberg keskustelivat AKL eSummitissa marraskuussa 2020 teknologian kehittymisen ja digitalisaation etenemisen myötä nopeasti muuttuvasta autoalan toimintaympäristöstä ja osaavan henkilöstön tärkeydestä muutoksessa. Tulevaisuuden autotekniikka luo huimia mahdollisuuksia, jossa tutkimustoiminnalla ja laaja-alaisella koulutuksella on tärkeä rooli.

Aktiivista yhteistyötä ammatillisten oppilaitosten ja yliopistojen kanssa

AKL ja AAKES ovat vuosia toimineet yhteistyössä ammatillisten oppilaitosten, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen kanssa. Auto- ja työkonetekniikan professuuri perustettiin Oulun yliopistoon vuonna 2010 säätiön tukemana. Professuurin tavoitteena on vahvistaa auto- työkone- ja kuljetustekniikan tohtori- ja diplomi-insinöörikoulutusta ja tutkimustoimintaa Suomessa. Oulun yliopiston professuuri on ainoa auto- ja työkonetekniikan professuuri Suomessa. Aiemmin alan koulutusta ja tutkimusta oli vain Aalto-yliopiston Teknillisessä korkeakoulussa, jonne perustettiin sittemmin päättynyt ensimmäinen professuuri.  AKL on myös teettänyt useita diplomitöitä Oulun yliopistossa.

Oulun yliopiston kauppakorkeakouluun on perustettu autoalan liiketoiminnan professuuri 1.3.2020. Kahden vuoden määräaikaiseen tehtävään on valittu tekniikan tohtori, kauppatieteiden tohtori Jouni Juntunen. Professuurin tavoitteena on kehittää alan liiketoimintaa, vastata tulevaisuuden haasteisiin tutkimuksen avulla sekä edistää alan tulevaisuuden koulutusta kaikilla asteilla.

Oulun yliopistoon on perustettu 1.2.2020 myös Väylä- ja liikennetekniikan professuuri. Tehtävään on valittu tekniikan tohtori, kauppatieteiden tohtori Pekka Leviäkangas. Professuuri tukee hyvin tulevaisuuden liikkumispalveluiden kehittämistä.

Uudet tehtävät täydentävät hyvin Oulun yliopiston eri tiedekunnissa olevaa ajoneuvoalan laaja-alaista osaamista. Professuurien kautta tiivistetään myös vuoropuhelua ja yhteistyötä autoalan kansallisten ja kansainvälisten verkostojen kanssa.

AKL:n tiedote 7.4.2020 professuureista

Myös muiden yliopistojen kanssa tehdään yhteistyötä: Aalto-yliopistolla on autoalalle suunnattu liikkeenjohdon JOKO-koulutus ja Tampereen teknillisen yliopiston kanssa on käynnissä useita yhteishankkeita. AAKES on vuosia tehnyt laajamittaista yhteistyötä myös opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) ja Opetushallituksen kanssa. AKL toimii myöskin yhteistyössä Metropolia ammattikorkeakoulun kanssa mm. insinööritöiden ja erilaisten tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeiden kautta. Lisäksi liitto on aktiivisesti mukana Metropolian neuvottelukuntatyössä. Säätiö tukee myös oppilaitosten ja yritysten välistä yhteistyötä kehittämällä yhteistyömalleja ja markkinoimalla niitä alan toimijoille.

Autoalan Keskusliitto © 2020 Tietosuojaseloste