EtusivuAKLAutoalan Ammattikoulutuksen Edistämissäätiö

Toimintaympäristö muuttuu nopeasti digitalisaation ja uuden teknologian myötä

Autoalan Ammattikoulutuksen Edistämissäätiö  seuraa autoalan toimintaympäristön muutoksia erityisesti siitä näkökulmasta, millaisia vaatimuksia ne asettavat osaamisen kehittämiselle ja minkälaista osaamista alan yritykset tarvitsevat. Digitalisaation ja uuden teknologian myötä nopeasti muuttuva toimintaympäristö edellyttää vahvaa panostusta autoalan opettajien jatko- ja täydennyskoulutukseen ja tutkimustoimintaan uusien osaajien varmistamiseksi alalle.

Tekniikan kehitys autoalalla on viime vuosina ollut merkittävämpää kuin niitä edeltäneiden sadan vuoden aikana yhteensä. Sähköautot, hybridit ja muita energiamuotoja käyttävät autot yleistyvät nopeaa vauhtia. Uusia palveluliiketoimintamalleja tulee markkinoille ja jakamistalous vaikuttaa myös autoalaan. Tulevaisuuden autotekniikka luo huimia mahdollisuuksia, jossa tutkimustoiminnalla ja laaja-alaisella koulutuksella on tärkeä rooli.

Yhteistyö oppilaitosten ja yliopistojen kanssa

Autoalan Keskusliitto ja Autoalan Ammattikoulutuksen Edistämissäätiö ovat vuosia toimineet yhteistyössä ammatillisten oppilaitosten, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen kanssa. Auto- ja työkonetekniikan professuuri perustettiin Oulun yliopistoon vuonna 2010 säätiön tukemana. vahvistamaan auto- työkone- ja kuljetustekniikan tohtori- ja diplomi-insinöörikoulutusta ja tutkimustoimintaa Suomessa. Oulun yliopiston professuuri on ainoa auto- ja työkonetekniikan professuuri Suomessa. Aiemmin alan koulutusta ja tutkimusta oli vain Aalto-yliopiston Teknillisessä korkeakoulussa, jonne perustettiin sittemmin päättynyt ensimmäinen professuuri.  AKL on myös teettänyt useita diplomitöitä Oulun yliopistossa.

Autoalan Keskusliitto on myös vuosia toteuttanut yhteistyössä Aalto-yliopiston kanssa autoalalle suunnatun liikkeenjohdon Autoalan JOKO-koulutuksen ja Tampereen teknillisen yliopiston kanssa on käynnissä useita yhteishankkeita.

Säätiö on vuosia tehnyt laajamittaista yhteistyötä myös opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) ja Opetushallituksen kanssa ja toiminut  yhteistyössä Haaga-Helian ja Metropolia ammattikorkeakoulun kanssa mm. insinööritöiden ja erilaisten tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeiden kautta. Lisäksi liitto on aktiivisesti mukana Metropolian neuvottelukuntatyössä. Säätiö tukee myös oppilaitosten ja yritysten välistä yhteistyötä kehittämällä yhteistyömalleja ja markkinoimalla niitä alan toimijoille.

Ensimmäinen autoalan liiketoiminnan professuuri Oulun yliopistoon

Oulun yliopiston kauppakorkeakouluun perustettiin ensimmäinen autoalan liiketoiminnan professuuri 1.3.2020. Kahden vuoden määräaikaiseen tehtävään valittiin tekniikan tohtori, kauppatieteiden tohtori Jouni Juntunen. Professuurin tavoitteena on kehittää alan liiketoimintaa, vastata tulevaisuuden haasteisiin tutkimuksen avulla sekä edistää alan tulevaisuuden koulutusta kaikilla asteilla. Professuurille on sovittu jatkokausi vuosiksi 2022-2024.

Oulun yliopistoon on perustettu 1.2.2020 myös Väylä- ja liikennetekniikan professuuri. Tehtävään on valittu tekniikan tohtori, kauppatieteiden tohtori Pekka Leviäkangas. Professuuri tukee hyvin tulevaisuuden liikkumispalveluiden kehittämistä.

Uudet tehtävät täydentävät hyvin Oulun yliopiston eri tiedekunnissa olevaa ajoneuvoalan laaja-alaista osaamista. Professuurien kautta tiivistetään myös vuoropuhelua ja yhteistyötä autoalan kansallisten ja kansainvälisten verkostojen kanssa.

AKL:n tiedote 7.4.2020 professuureista

Professori Jouni Juntunen (kuvassa alla) kertoo ensimmäisestä vuodestaan autoalan professorina Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun vuosikertomuksessa sivulta 23>

Autoalan Ammattikoulutuksen Edistämissäätiö perustettiin vuonna 1961 edistämään autoalan ammatillista koulutusta osaavan työvoiman varmistamiseksi autoalalle.  Vuonna 2008 kun Autoalan Keskusliiton (AKL) täyttäessä 75 vuotta liiton omistaman Autoalan Ammattikoulutuksen Edistämissäätiön (AAKES) hallitus päätti perustaa AKL 75-juhlavuoden rahaston, jonka onnitteluvarat kohdennettiin erityisesti toisen asteen ammatillisten oppilaitosten autoalan opettajien jatko- ja täydennyskoulutukseen.

Autoalan Keskusliitto © 2023 Tietosuojaseloste