EtusivuAKLAutoalan Ammattikoulutuksen EdistämissäätiöYhteistyö oppilaitosten ja yliopistojen kanssa

Yhteistyö oppilaitosten ja yliopistojen kanssa

AKL ja AAKES ovat vuosia toimineet yhteistyössä ammatillisten oppilaitosten, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen kanssa. Auto- ja työkonetekniikan professuuri perustettiin Oulun yliopistoon vuonna 2010 säätiön tukemana. Professuurin tavoitteena on vahvistaa auto- työkone- ja kuljetustekniikan tohtori- ja diplomi-insinöörikoulutusta ja tutkimustoimintaa Suomessa. Oulun yliopiston professuuri on ainoa auto- ja työkonetekniikan professuuri Suomessa. Aiemmin alan koulutusta ja tutkimusta oli vain Aalto-yliopiston Teknillisessä korkeakoulussa, jonne perustettiin sittemmin päättynyt ensimmäinen professuuri.  AKL on myös teettänyt useita diplomitöitä Oulun yliopistossa.

Oulun yliopiston kauppakorkeakouluun perustettiin autoalan liiketoiminnan professuuri 1.3.2020. Kahden vuoden määräaikaiseen tehtävään valittiin tekniikan tohtori, kauppatieteiden tohtori Jouni Juntunen. Professuurin tavoitteena on kehittää alan liiketoimintaa, vastata tulevaisuuden haasteisiin tutkimuksen avulla sekä edistää alan tulevaisuuden koulutusta kaikilla asteilla. Professuurille on sovittu jatkokausi vuosiksi 2022-2024.

Oulun yliopistoon on perustettu 1.2.2020 myös Väylä- ja liikennetekniikan professuuri. Tehtävään on valittu tekniikan tohtori, kauppatieteiden tohtori Pekka Leviäkangas. Professuuri tukee hyvin tulevaisuuden liikkumispalveluiden kehittämistä.

Uudet tehtävät täydentävät hyvin Oulun yliopiston eri tiedekunnissa olevaa ajoneuvoalan laaja-alaista osaamista. Professuurien kautta tiivistetään myös vuoropuhelua ja yhteistyötä autoalan kansallisten ja kansainvälisten verkostojen kanssa.

AKL:n tiedote 7.4.2020 professuureista

Myös muiden yliopistojen kanssa tehdään yhteistyötä: Aalto-yliopistolla on autoalalle suunnattu liikkeenjohdon JOKO-koulutus ja Tampereen teknillisen yliopiston kanssa on käynnissä useita yhteishankkeita. AAKES on vuosia tehnyt laajamittaista yhteistyötä myös opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) ja Opetushallituksen kanssa. AKL toimii myöskin yhteistyössä Metropolia ammattikorkeakoulun kanssa mm. insinööritöiden ja erilaisten tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeiden kautta. Lisäksi liitto on aktiivisesti mukana Metropolian neuvottelukuntatyössä. Säätiö tukee myös oppilaitosten ja yritysten välistä yhteistyötä kehittämällä yhteistyömalleja ja markkinoimalla niitä alan toimijoille.

Professori Jouni Juntunen (kuvassa alla) kertoo ensimmäisestä vuodestaan autoalan professorina Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun vuosikertomuksessa sivulta 23>

Autoalan Keskusliitto © 2022 Tietosuojaseloste