Lahjoituksella Metropolian tekniikan alalle AKL haluaa panostaa osaamisen kehittämiseen ja uusien osaajien varmistamiseen alalle

Autoalan Keskusliitto (AKL) haluaa panostaa osaamisen kehittämiseen ja suomalaiseen insinöörikoulutukseen uusien osaajien varmistamiseksi alalle.

“AKL ja Autoalan Ammattikoulutuksen Edistämissäätiö ovat vuosia toimineet yhteistyössä ammatillisten oppilaitosten, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen kanssa. Metropolia on Suomen suurin autoalan insinöörien kouluttaja, jonka toimintaa tunnemme muun muassa insinööritöiden ja erilaisten tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeiden parista. Lisäksi olemme osallistuneet aktiivisesti Metropolian neuvottelukuntatyöhön. Metropoliassa on säilynyt vahva insinöörikoulutuksen perinne. Lahjoituksella haluamme tukea sitä ja sen säilymistä”, sanoo toimitusjohtaja Pekka Rissa.

”On tärkeä tuoda yhteiskunnassamme esiin sitä, kuinka ammattikorkeakoulut ovat välttämätön osa elinkeinoelämämme menestystä ja tulevaisuuden osaamisperustan rakentamista. Autoalallakin tekniikan kehitys on viime vuosina ollut merkittävämpää kuin niitä edeltäneiden parinkymmenen vuoden aikana yhteensä. Kehityksen mukana pysyminen edellyttää vahvaa panostusta koulutukseen”, tekninen johtaja Jouko Sohlberg muistuttaa.

”Toivottavasti lahjoitus kannustaa muitakin organisaatioita ottamaan AKL:n tavoin osaa Metropolian varainhankintakampanjaan. Tämän vuoden aikana tehdyistä yksityisistä lahjoituksista valtio maksaa vastinrahaa. Siksi jokainen lahjoitettu euro on meille tärkeä”, sanoo yhteiskuntasuhteista vastaava johtaja Tuire Ranta-Meyer.

”Olemme otettuja AKL:n ja Autoalan Ammattikoulutuksen Edistämissäätiön lahjoituksesta. Se kertoo, että olemme onnistuneet korkeakoulumme perustehtävässä”, iloitsee toimitusjohtaja-rehtori Riitta Konkola ja kiittää lämpimästi lahjoittajia.

Kuvassa oik. AKL:n toimitusjohtaja Pekka Rissa, säätiön asiamies Jouko Sohlberg ja säätiön puheenjohtaja, kauppaneuvos Matti Pörhö

Autoalan Keskusliitto © 2022 Tietosuojaseloste