EtusivuAKLAutoalan Ammattikoulutuksen EdistämissäätiöAutoalan koulutuksen järjestäjä -kilpailu

Kainuun ammattiopisto (KAO) on Autoalan koulutuksen järjestäjä 2020

Vuosittainen Autoalan koulutuksen järjestäjä -palkinto myönnetään kouluttajalle, joka on esimerkillisesti kehittänyt autoalan koulutustoimintaa oppimisen, toimintaympäristön muutosten ja teknologian kehittymisen näkökulmasta. Voittaja palkitaan alan opettajien koulutukseen tarkoitetutulla avustuksella ja tunnustuspalkinnolla.

Koulutuksen järjestäjä 2020 -palkinto myönnettiin Kainuun Ammattiopistolle Autoalan Keskusliiton AKL Summit -suurtapahtumassa Finlandia-talolla 4.11.2021. Palkinto jaettiin koronan vuoksi kevään sijaan syksyllä.

Valinnassa tuomaristo toi esille seuraavat keskeiset asiat, joita palkinnon voittaja edustaa:

  • Vahvaa työelämälähtöisyyttä
  • Opiskelijoiden osaamisen kehittämistä ns. hybridimallilla
  • voittaja toteuttaa omien ja muiden oppilaitosten opettajien jatkokoulutusohjelmaa
  • kokee sydämenasiaksi Skills Finland ry:n Taitaja -toiminnan.
  • Ylin johto tukee vahvasti autoalalla tehtävää osaamisen kehittämistoimintaa.

Parhaimmat onnittelumme!

Mediatiedote 5.11.2021


Palkinto luovutettiin AKL Summitissa Finlandia-talolla 4.11.2021

 

Kuvassa vas. koulutuspäällikkö Kauko Polvinen (KAO), säätiön asiamies, AKL:n tekninen johtaja Jouko Sohlberg ja opettaja Markku Suonpää (KAO)

Autoalan koulutuksen järjestäjä 2020 -kilpailu

Autoalan Ammattikoulutuksen Edistämissäätiö kutsuu vuosittain autoalan koulutuksen järjestäjiä osallistumaan koulutuksen itsearviointiin perustuvaan kilpailuun. Säätiö haluaa palkita koulutuksen järjestäjän, joka edistää säätiön perusarvoja ja tavoitteita:

  • yritys-oppilaitosyhteistyön edistäminen
  • autoalan vetovoiman edistäminen
  • opettajien osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen
  • opiskelijatoiminnan kehittäminen osana palveluntarjontaa
  • koulutuksen järjestäjän kyky kehittää toimintaansa toimialan ja toimintaympäristön voimakkaassa muutoksessa.

Kilpailuun osallistuminen

Kilpailu on avoin kaikille autoalan ammatillisen toisen asteen koulutuksen järjestäjille.

Vastaukset käsitellään Autoalan Ammattikoulutuksen Edistämissäätiön hallituksen nimeämässä työryhmässä, joka arvioi ja pisteyttää vastaukset.

Palkinto

Vuoden koulutuksen järjestäjä palkitaan opettajien koulutukseen tarkoitetulla rahapalkinnolla ja pokaalilla.

 

Vuonna 2019 Autoalan koulutuksen järjestäjä  -kilpailun voitti Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda.

 

Autoalan Keskusliiton omistama Autoalan Ammattikoulutuksen Edistämissäätiö on perustettu vuonna 1961 edistämään autoalan ammatillista koulutusta osaavan työvoiman varmistamiseksi autoalalle. Säätiö tukee autoalan alan opettajien täydennyskoulutusta ja tutkimustoimintaa mm. järjestämällä vuosittain autoalan opettajille suunnatut opettajapäivät. Auto- ja työkonetekniikan professuuri perustettiin Oulun yliopistoon vuonna 2010 säätiön tukemana. Professuurin tavoitteena on vahvistaa auto-, työkone- ja kuljetustekniikan tohtori- ja diplomi-insinöörikoulutusta ja tutkimustoimintaa Suomessa. Oulun yliopiston kauppakorkeakouluun perustettiin vuonna 2020 ensimmäinen autoalan liiketoiminnan professuuri tavoitteena kehittää alan liiketoimintaa, vastata tulevaisuuden haasteisiin tutkimuksen avulla ja edistää alan koulutusta kaikilla asteilla. Vuosittainen Autoalan koulutuksen järjestäjä -palkinto myönnetään kouluttajalle, joka on esimerkillisesti kehittänyt autoalan koulutustoimintaa oppimisen, toimintaympäristön muutosten ja teknologian kehittymisen näkökulmasta. Voittaja palkitaan alan opettajien koulutukseen tarkoitetutulla avustuksella ja tunnustuspalkinnolla.

Autoalan Keskusliitto © 2020 Tietosuojaseloste