EtusivuAKLAutoalan Ammattikoulutuksen EdistämissäätiöBlogi Ympäristöystävällinen logistiikka on tulevaisuudessa myös taloudellinen kilpailuvaltti

Ympäristöystävällinen logistiikka on tulevaisuudessa myös taloudellinen kilpailuvaltti

Uusiutuvat liikennepolttoaineet tulevat muuttamaan maailman. Sen lisäksi että logistiikasta tulee ympäristöystävällistä, siitä tulee myös jatkuvasti edullisempaan suuntaan kehittyvää, eli juuri päinvastoin kuin nyt. Tämä taas mahdollistaa uusien palveluiden syntymisen ja muuttaa tuotantorakenteita. Edullisempi logistiikka muuttaa myös skaalaetujen ja erikoistumisen taloudellisia hyötyjä, tuotantopaikkojen sijaintien merkityksiä sekä vaikuttaa kansalliseen kilpailukykyyn. Tehokkaampi logistiikka ja tuotanto ovat kasvavista volyymeista huolimatta kokonaisuudessaan myös ympäristöystävällisempiä kuin nykyinen tilanne. Olemmeko Suomessa muutoksen myötä voittajia vai häviäjiä, riippuu täysin itsestämme ja tekemistämme valinnoista.

Lue alla professori Jouni Juntusen ja professori Pekka Leviäkankaan artikkeli aiheesta (Ympäristö- ja Terveys-lehti 6-2022).


Tulevaisuuden yhteentoimiva liikennejärjestelmä toimii yhteiskäyttöisen infran päällä. Lähde: Rushton (2021). Green New Deal XIII: From Kansas City to Estonia, Free Public Transport Is the Future.

Autoalan Keskusliitto © 2023 Tietosuojaseloste