EtusivuLinjauksetAutoala mukana Energiatehokkuuden toimenpideohjelmassa

Energiatehokkuudesta paljon lisähyötyjä yrityksille

Autoalan Keskusliitto on mukana energiatehokkuussopimuskaudella 2017–2025. AKL oli mukana myös edellisessä energiatehokkuussopimuksessa 2008–2016.
Sopimusten avulla tehostetaan eri alojen energiankäyttöä vapaaehtoisin keinoin, ilman uutta lainsäädäntöä. Liittyessään yritykset ja kunnat sitoutuvat tehostamaan energiankäyttöään asettamansa tavoitteen mukaisesti vuoteen 2025 mennessä.

Lue mitä lisähyötyjä yritykset voivat saavuttaa energiatehokkuudella

Energian tehokas käyttö on taloudellisesti kannattavaa ja yksi tärkeimmistä keinoista torjua ilmastonmuutosta. Yritysten ja kuntien toteuttamat toimet vähensivät sopimuskauden lopussa niiden vuosittaisia energiakustannuksia yhteensä jopa 560 miljoonaa euroa. Ilmastonmuutosta kiihdyttäviä hiilidioksidipäästöjä ne vähensivät vastaavasti noin 4,7 miljoonaa tonnia.

Energiatehokkuussopimuksilla on Suomessa keskeinen rooli kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa sekä EU:n energiatehokkuusvelvoitteiden ja kansainvälisten ilmastositoumusten toimeenpanossa.

Autoalan Keskusliitto koordinoi autoalan toimenpideohjelmaa

Yksittäiset autoalan yritykset liittyvät elinkeinoelämän energiatehokkuussopimustoimintaan allekirjoittamalla erillisen liittymisasiakirjan oman toimialansa toimenpideohjelmaan ja sitoutumalla tehostamaan energiankäyttöään. Kukin sopimukseen liittynyt yritys asettaa lähtökohtaisesti vähintään 7,5 prosentin ohjeellisen energiansäästötavoitteen kaudelle 2017–2025 ja välitavoitteen 4 prosenttia vuodelle 2020.

Sopimusten mukaisiin energiankäytön tehostamistavoitteisiin sitoutuneet tahot: Elinkeinoelämän Keskusliitto EK, Metsäteollisuus ry, Energiateollisuus ry, Autoalan Keskusliitto ry, Elintarviketeollisuusliitto ry, Kaupan liitto ry, Kemianteollisuus ry, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry, Teknologiateollisuus ry, Kuntaliitto ry, RAKLI ry sekä Öljy- ja biopolttoaineala ry. Valtion puolesta sopimuksista vastaavat työ- ja elinkeinoministeriö, ympäristöministeriö ja Energiavirasto. Sopimusten käytännön toimeenpanoa tukee Motiva Oy ja öljyalan sopimuksen osalta Öljyalan Palvelukeskus Oy ja Lämmitysenergia Yhdistys ry.

Tietoa energiatehokkuussopimuksista 2017-2025>

Kiinnostuitko? Lue tästä tietoa liittyjälle>

Ota yhteyttä

Liikenteen erityisasiantuntija Hanna Kalenoja, p. 050 5344 750, hanna.kalenoja@aut.fi

Energiatehokkuuden rahoitus kuntoon

Energiatehokkuusinvestoinnit ovat kannattavia ja tarkoituksenmukaisia toteuttaa, mutta niitä jää tekemättä eri syistä.

Energiaviraston Motivalla teettämästä selvityksestä käy ilmi, että tieto rahoitusvaihtoehdoista on hajallaan ja rahoitusinstrumenttien ja -mahdollisuuksien vertailu on vaikeaa. Rahoitusta hyviin hankkeisiin on kuitenkin tarjolla.

Energiatehokkuuden rahoitus -taustaselvitys on tuotettu Energiaviraston toimeksiannosta. Eri aineistojen läpikäynnin lisäksi siihen haastateltiin 24 henkilöä, jotka edustivat pankkeja ja rahoituslaitoksia, viranomaisia ja tutkimuslaitoksia, yrityksiä ja palveluntarjoajia, kuntia ja järjestöjä.

Lisätietoja

Hanna Kalenoja

Liikenteen erityisasiantuntija

Autoalan Keskusliitto © 2023 Tietosuojaseloste