EtusivuLinjauksetAutoalan tiekartta tulevaisuuden käyttövoimista

Henkilöautojen tulevaisuuden käyttövoimat
– tiekartta vuoteen 2040

Autoala on laatinut tiekartan, jossa kuvataan eri käyttövoimien tulevaa kehitystä. Tavoitteena on ollut  muodostaa autoalan perusteltu näkemys vaihtoehtoisten käyttövoimien yleistymisnopeudesta tulevien vuosikymmenten aikana.  

Perusennuste edustaa nykyisen kehityksen mukaista kehityspolkua

Henkilöautojen käyttövoimaennuste edustaa kehitystä, jossa ensirekisteröintikehitys on nykytilanteen jatkumoa edustavan perusennusteen mukainen ja liikenteen verotus ja hinnoittelu noudattaa nykyistä autoilun verotusta. Perusennusteessa sähkö- ja kaasuautojen hankintaan ei ole oletettu kohdennettavan uusia hankintakannusteita nykyisten lisäksi.

Perusennusteessa erityisesti sähköautojen osuus ensirekisteröinneistä kasvaa maltillisesti vielä lähivuosina. Täyssähköautojen osuuden henkilöautojen ensirekisteröinneistä on ennakoitu vuoteen 2025 mennessä kasvavan noin 9 prosenttiin nykyisisestä 0,6 prosentista. Lataushybridien kysynnän on ennakoitu vilkastuvan selvästi nopeammin – vuoteen 2025 mennessä niiden osuuden ensirekisteröinneistä on arvioitu kasvavan perusennusteessa noin 16 prosenttiin, kun osuus viime vuonna oli 4,1 prosenttia. Myös kaasuautojen osuuden on arvioitu kasvavan viime vuoden 1,0 prosentista 2,6 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä. Kaiken kaikkiaan vaihtoehtoisten polttoaineiden osuuden ensirekisteröinneistä on vuonna 2025 arvioitu olevan noin 27 prosenttia ensirekisteröinneistä. Vuoteen 2030 mennessä vaihtoehtoisten polttoaineiden osuuden on ennakoitu kasvavan 42 prosenttiin. Sähköautoja olisi autokannassa vuonna 2030 noin 360 000.

Myös bensiinin ja dieselin kysyntä jatkuu vakaana, mutta osuudet alenevat ja antavat tilaa yleistyville vaihtoehtoisille polttoaineille. Bensiini- ja dieselautojen osuudet sisältävät myös hybridivoimalinjoja sisältäviä vaihtoehtoja, jotka parantavat merkittävästä perinteisten polttomoottoriautojen energiatehokkuutta.

Autoalan tiekartassa on toteutettu useita autokannan kiertoa nopeuttavia toimia

Perusennusteen rinnalla on tutkittu vaihtoehtoa, jossa on toteutettu autoalan ilmastostrategian mukaisista toimenpiteistä autoveron vaiheittainen poistaminen ja erittäin vähäpäästöisten työsuhdeautojen verotusarvon alentaminen. Autoalan tiekartassa autokannan kiertoaika on noin 3,7 vuotta nopeampi kuin perusennusteessa, sillä autoveron poistamisen on ennakoitu lisäävän ensirekisteröintien määrää ja autokannan poistumaa siten, että kannan keskimääräinen romutusikä laskisi noin 17 vuoteen. Eri käyttövoimien osuus ensirekisteröinneistä on muilta osin sama kuin perusennusteessa, mutta autoalan tiekartassa vuosina 2020–2027 on käytössä erittäin vähäpäästöisten työsuhdeautojen kannustemalli, jossa laskennallista verotusarvoa alennetaan enimmillään 75 % sellaisilla autoilla, joiden hiilidioksidipäästöt ovat alle 95 g/km (WLTP).

Autoalan tiekartassa päädytään vuosiin 2030 ja 2035 mennessä merkittävästi suurempiin sähkö- ja kaasuautojen määriin, sillä autokannan nopeampi uudistuminen tuo autokantaan enemmän uusia autoja ensi vuosikymmenen aikana, jolloin käyttövoimamurros on nopeimmillaan. Myös työsuhdeautojen verotusarvoon sitoutettu kannustemalli lisäisi selvästi sähköautojen määrää. Sähköautojen kokonaismäärä kasvaa näiden toimenpiteiden vaikutuksesta autoalan tiekartassa noin 580 000 autoon.

Lisätietoja

Hanna Kalenoja

Liikenteen erityisasiantuntija

Autoalan Keskusliitto © 2020 Tietosuojaseloste