EtusivuPalvelutAKL-KehitysohjelmatAKL ISO 14001 -ympäristöohjelma

AKL ISO 14001 -ympäristöohjelma

AKL ISO 14001 -ympäristöohjelma tavoitteena on autokaupan ja autokorjaamoiden ympäristöarvot huomioiva toiminta ja sen sopeuttaminen ympäristönsuojelun vaatimuksiin. AKL ISO 14001 -ympäristöohjelma on toteutettavissa ISO 14001-standardin sertifiointivaatimukset täyttävänä.

AKL ISO 14001 -ympäristöohjelma keskeiset osat on koottu käsikirjaksi, joka toimii autoliikkeiden ja autokorjaamoiden arkipäivän työkaluna.

AKL ISO 14001 -ympäristöohjelma on laajassa käytössä suomalaisissa autoliikkeissä ja korjaamoilla.
Ohjelmaan osallistuminen tukee yrityksen tavoitteita ympäristöystävällisen yrityskuvan rakentamisessa. Ohjelma huomioi keskeiset ympäristölainsäädännön asettamat vaatimukset ja joiltain osin ylittää ne.

Noudattamalla AKL ISO 14001 -ympäristöohjelmana  yritys seuraa kattavasti tuottamiensa jätteiden määriä ja näkee selvästi jätteiden oikeaan lajitteluun, hyödyntämiseen ja uusiokäyttöön liittyvien hankkeiden vaikutukset. Tarkan lajittelun avulla, ohjaamalla jätteet mahdollisimman pitkälti hyöty- ja uusiokäyttöön on saavutettavissa myös merkittävää kustannussäästöä. Vaarallisten jätteiden osalta yritys toimii ohjelmaa noudattaen vastuullisesti huolehtimalla oikeasta lajittelusta, säilytyksestä ja luvanvaraisten kuljetustahojen käyttämisestä. Ennakoivan ja huolellisen toiminnan avulla on vältettävissä ympäristövahingot, jotka pahimmillaan voivat merkitä mittavia kustannuksia.

Toimiessaan laatimansa ympäristöjärjestelmän mukaisesti yritys noudattaa AKL ISO 14001 -ympäristöohjelman sekä ISO 14001-standardin vaatimuksia, päivittää laatimaansa ympäristökäsikirjaa, sekä huolehtii vuosittaisista auditoinneista ISO 14001 standardin vaatimusten mukaisesti.

 

 

 

Autoalan Keskusliitto © 2023 Tietosuojaseloste