AKL-Korikorjaamolaatuluokituksen auditointilomakkeen työohje

AKL-Korikorjaamolaatuluokituksen tavoitteena on kehittää ja varmistaa korikorjaamoiden tekninen ja toiminnallinen kyky tuottaa asiakaslähtöistä, laadukasta ja kustannustehokasta palvelua sekä varmistaa nykyaikainen turvatekniikkataso.

Luokitusperusteet

Autoala on määrittänyt korikorjaamoille luokitusperusteet vaurion luonteen/laajuuden, korjaamon osaamisen ja laitteiston mukaan (vaurioluokat; pintaosat, BIW-rakenneosat ja turvarakenteet).

Autoala haluaa luokituksella todentaa korikorjaamoiden valmiudet vaurioluokittain, uudemman koritekniikan ajoneuvojen korjauksessa. Korikorjaamoluokituksessa huomioidaan tekninen laatu, kuten korjaamon henkilökunnan ammattitaito, laitteisto ja materiaalit. Toiminnallisen laadun myötä korikorjaamoluokituksessa huomioidaan korikorjaamoprosessit ja palveluliiketoiminta.

Kaikista rekisteröidyistä ja luokitelluista korikorjaamoista ylläpidetään korikorjaamorekisteriä, joka on julkinen kuluttajille ja alan sidosryhmille. Korjaamoluokat ovat: Tavoiteluokitus 1, Tavoiteluokitus 2 ja Tavoiteluokitus 3.

Nyt uutena omana luokkana on TL -luokka, joka on perustettu tuulilasikorjaamoille. Tuulilasiluokkaa ei tehdä, jos korjaamolla on jo korikorjaamoluokitus. Tuulilasikorjaamoiden kriteerit täyttyvät muissa korikorjaamon laatuluokituksissa.

Auditointi

Auditointikäynti tehdään luokissa 1-3 korjaamolla. Auditointi on voimassa 2 vuotta, jolloin tulee tehtäväksi uusi auditointi.

Päivitysauditointi

Päivitysauditointi tehdään uudella itsearviointilomakkeella. Vanhan lomakkeen saa ainoastaan avattua lukutilaan. 19.3.2019 (uusi lomake otettu käyttöön) jälkeen aloitetun itsearvioinnin ja auditoitua lomaketta voidaan käyttää päivitysauditoinnin pohjana.

Merkki +

Merkkikohtaisen plussan edellytyksenä on täyttää ko. valmistajan/maahantuojan osaamiseen ja laitteistoon liittyvät kriteerit.

Korjaamon hakiessa Merkki + lisäluokitusta, korjaamon tulee auditoinnin yhteydessä esittää luotettava todistus/lausunto siitä, että kyseinen korjaamo täyttää maahantuojan korikorjaukselle asettamat vaatimukset edustettavalle merkille.

Autoalan Keskusliitto © 2020 Tietosuojaseloste