EtusivuPalvelutKorikorjaamolaatuluokitusYleistäTavoiteluokitus 1 TÄHTI (vaurioluokka 1)

Tavoiteluokitus 1 TÄHTI (vaurioluokka 1)

Tavoiteluokitus 1 täyttää korikorjaamolaatuluokituksen ensimmäisen tason. Tavoiteluokassa 1 korjaamoluokituksen tavoitteena on varmistaa, että korjaamolla on riittävät työkalut ja osaaminen ajoneuvojen pintaosien korjaamiseen, oikaisuun, maalipintaa säästävien oikaisumenetelmien osaaminen sekä valmiudet asennusluontoisten osien vaihtamiseen.

Korjaamon asiakaspalvelu- ja muut tilat

 • Asiakaan on selkeästi tunnistettava asiakaspalvelutilat
 • Asianmukaiset opasteet
 • Asiakaspalvelutilana voi toimia työnjohdon tila niin, että asiakkaalle pitää olla osoitettuna istumapaikka, jossa hän voi odottaa vuoroaan työnjohdon asiakaspalveluun
 • Työnjohdon tila pitää olla erillään työtilasta siten, että palveltava asiakas ja vuoroaan odottava asiakas ei odota korjaamohallissa, jossa on korjattavia ajoneuvoja
 • Korikorjausprosessi tulee olla kuvattu ja tallennettu hakulomakkeeseen sekä se esitetään auditointitilaisuudessa

Henkilöstövaatimukset

Työnjohdon ja korimekaanikkojen osaamisen vaatimuksena on autoalan perustutkinto (ammattikoulun perustutkinto). Yli 5 vuoden kokemus korikorjaamon töistä riittää täyttämään vaatimukset.

Perustutkinto (PT) = Ammattikoulututkinto, ei alan kokemusta. Perustutkinnon suorittanut henkilö osaa tehdä yksinkertaisia alan perustöitä itsenäisesti tai ohjattuna. ”Kasvamassa ammattilaiseksi”

Koulutusvaatimukset 1-5 korimekaanikon korjaamoissa

 • Vähintään 1 perustutkinto tai vastaava pätevyys
 • Yli 5 korimekaanikon korjaamoissa kaksi perustutkinnon suorittanutta henkilöä tai vastaavan pätevyyden suorittanutta korimekaanikkoa.
 • Korikorjaamon työnjohdosta vähintään yhdellä on oltava suoritettuna perustutkinto tai vastaava pätevyys.
 • Yli 5 korimekaanikon korjaamoissa 2 PT tai vastaavan pätevyyden suorittanutta työnjohtajaa.
 • Koulutusrekisteri koko henkilökunnasta, esitetään auditoinnin yhteydessä.
 • Selvitys yli 5 vuoden kokemuksesta korikorjaamon töistä tai vähintään PT-tutkintotodistus on tallennettava itse arviointilomakkeeseen.

Täydennuskoulutusvaatimukset

 • keskimäärin 2 pv/auditointivälin aikana/korimekaanikko
 • keskimäärin 2 pv/auditointivälin aikana/työnjohtaja
 • Täydennyskoulutuksena hyväksytään korityön osaamista kehittävä verkko-opiskelu.
 • Korikorjaukseen liittyvä itseopiskeluosio => 1 opintopäivä, todistus vaaditaan
 • Maahantuojan määrittämät merkkikohtaiset koulutukset, joiden hyväksyntä tulee tapauskohtaisesti selvittää korikorjaamoluokituksen ohjausryhmän hyväksynnällä

Työvälineiden kuvien liittäminen ei ole pakollinen

1. Korjaamolla on työkalut korjattavien autojen osien irrotukseen ja asennukseen.

 • Työkalut yleiskorjaamotasolla, sis. myös momenttiavaimet

2. Korjaamolla on työkalut maalipintaa rikkomattomaan/säästävään (S.M.A.R.T= Small and Medium Area Repair Technics) korjaukseen (pienialaiset pintavauriot)

 • Liimanupit ulkopuoliseen pintaoikaisuun

3. Koukkuoikaisuvälineet (pdr) pintaosien sisäpuoleiseen oikaisuun.

4. Pintapeltien oikaisutekniikat

 • Oikaisuvasarat (eri mallisia, myös ”kutistava”- malli )
 • Vastimia oikaisuun
 • Pintaoikaisuun alumiinille ja teräkselle osoitettava miten tehdään. Minimissään teräkselle nyppyri ja alumiinille liimanupit sekä vipu. Juntta ei täytä vaatimusta. Pinni, prikka, aaltolanka, liimanuppi – kaikkia ei tarvitse olla.

5. Alumiinioikaisuun työkalut

 • Oikaisuvasarat + vastimet alumiinioikaisuun, erillään muista työkaluista erillisessä säilytyslaatikossa. Voivat olla esimerkiksi alumiinia, terästä, muovisia, kunhan niitä ei käytetä muuhun kuin alumiinin oikaisuun.

6. Muovikorjausvalmiudet

 • Muovihitsausvälineet
 • Muoviliimausvälineet/-aineet
 • Säädettävä lämpölähde, joka soveltuu myös muovihitsaamiseen (jota voi kuristaa)
 • ”Kuumanitoja” helpottaa muovikorjaustöitä merkittävästi ja parantaa samalla korvakkojen ja saumojen kestävyyttä

7. Lasin vaihtoon ja korjaukseen tarvittavat työvälineet (ei käy alihankintana)

 • Lasin irrotustyökalut mm. leikkauslanka
 • Lasin liimausvälineet
 • Lasin korjausvälineet, esim. kiveniskemä

8. Korjaamotesterit

 • Korjaamolla yleistesteri, jolla voidaan lukea korjattavien ajoneuvojen vikadiagnostiikka, ei tarvitse voida nollata/sopeuttaa. Diagnostiikan testaus OBD (vikamuistin lukuun soveltuva laite). Voi olla mekaanisen puolen sähkömies.
 • Diagnostiikan sopeutus voidaan teettää alihankintana. Laitteet on löydettävä lähialueelta ja oltava prosessissa tehokkaasti hyödynnettävissä eikä siitä synny lisäkuluja. Ei vaadi alihankintasopimusta. Sama Merkki + korjaamolla (huomioitava merkin omat vaatimukset sijainnista). Oltava kuvattuna prosessikuvauksessa.

9. Pyöränkulmien mittauslaite

 • Vähimmäisvaatimus nelipistesuuntauslaite
 • Hyväksytään alihankintana
 • Ohjauskulmalaitteet on löydyttävä lähialueelta ja oltava prosessissa tehokkasti hyödynnettävissä eikä siitä synny lisäkuluja. Ei vaadi alihankintasopimusta. Sama Merkki + korjaamolla (huomioitava merkin omat vaatimukset sijainnista). Oltava kuvattuna prosessikuvauksessa.

10. Korjauskustannuslaskentajärjestelmän käytt- ja tiedonsiirtovalmius

11. Pakokaasuimuri (pakokaasun poistojärjestelmä). Saa olla siirrettävä kunhan on pakokaasulle tarkoitettu, korjaamon ilmastointi ei riitä.

12. Kohdepoistoimuri (hitsauskaasujen koneellinen poistojärjestelmä). Kohdepoistoimuriksi riittää pakokaasuimuriin liitettävä lisälaite, joka on siihen tarkoitukseen tehty. Ei tarvitse olla CE-hyväksytty. Todettava, että on toimiva.

Lomakkeen täyttö

Lomakkeen jokainen kohta on täytettävä huolellisesti, yhtään valintaruutua ei saa jäädä tyhjäksi, muuten luokan vaatimukset eivät täyty. Muista liittää kaikista pyydetyistä dokumenteista liite (selvitys yli 5 vuoden kokemus korikorjaamon töistä, PT- ja mahdolliset AT- ja EAT tai niitä vastaavan pätevyyden tutkintotodistukset).

Auditointitahona toimii Suomen Vahinkotarkastus SVT Oy.

Autoalan Keskusliitto © 2020 Tietosuojaseloste