EtusivuPalvelutKorikorjaamolaatuluokitusYleistäTavoiteluokitus 3 TÄHTEÄ (vaurioluokka 3)

Tavoiteluokitus 3 TÄHTEÄ (vaurioluokka 3)

Tavoiteluokitus 3 täyttää korikorjaamolaatuluokituksen kolmannen tason.

Tavoiteluokassa 3 korjaamon laatuluokituksen tavoitteena on varmistaa, että korjaamo kykenee
tekemään dokumentoidun vaurioanalyysin, suorittamaan korikehikon pinta- ja muodonmuutososien rakennevaurioiden korjaukset vaihdot sekä pienet veto-oikaisut.

Korjaamon valmiuksien tulee riittää vakavampienkin pintapeltivaurioiden jännityksenalaiseen oikaisuun. Korikorjaamolla on oltava vaadittavat työkalut, laitteet ja osaaminen edellä esitettyjen tehtävien suorittamiseen. Esimerkkinä runkoaisojen törmäysvaimennusalueiden ja kaikkien pintapeltien korjaukset sekä vaihdot.

Korjaamon asiakaspalvelu- ja muut tilat

 • Korjaamoon tullessa asiakkaan on selkeästi tunnistettava asiakaspalvelutilat
 • Korjaamon opasteet on oltava selkeät
 • Asiakaspalvelutilana voi toimia esimerkiksi työnjohdon tila niin, että asiakkaalle pitää olla istumapaikka, jossa voi odottaa vuoroaan työnjohdon asiakaspalveluun
 • Työnjohdon tila pitää olla eristetty työtilasta siten, että palveltava asiakas ja vuoroaan odottava asiakas ei odota korjaamohallissa, jossa on korjattavia ajoneuvoja samassa tilassa
 • Korikorjausprosessi tulee olla kuvattu ja tallennettu hakulomakkeeseen ja se esitetään auditointitilaisuudessa

Koulutusvaatimukset 1-5 korimekaanikon korjaamoissa

 • Vähintään 1 erikoisammattitutkinto tai vastaava pätevyys
 • Yli 5 korimekaanikon korjaamoissa 2 EAT tai vastaavan pätevyyden suorittanut korimekaanikko
 • Korikorjaamon työnjohdosta vähintään yhdellä henkilöllä on oltava erikoisammattitutkinto tai vastaava pätevyys.
 • Yli 5 korimekaanikon korjaamoissa 2 EAT tai vastaavan pätevyyden suorittanutta työnjohtajaa.
 • Aloitettu EAT-koulutus hyväksytään täyttämään koulutusvaatimus.
 • Autoalan erikoisammattitutkinto (EAT)= aikuiskoulutuskeskuksen vastaanottama tutkinto tai vastaava pätevyys. Suoritus vähintään 5 vuotta alan työtehtävissä. Ammatillinen asiantuntijatutkinto. Henkilön tulee hallita tehtävät niin hyvin, että kykenee opastamaan muita ja toimimaan oman alansa asiantuntijana ja korikorjaamon kehittäjänä

EAT:ta vastaava pätevyys

 • Korimekaanikon erikoisammattitutkinto
 • Maalarimestarin erikoisammattitutkinto
 • Autoalan työnjohdon erikoisammattitutkinto
 • Tekniikan erikoisammattitutkinto (Teat), työteknikko
 • Autoteknikko
 • Autoinsinööri
 • Insinööri AMKLisäksi korjaamon henkilökunnasta 20 %:lla, kuitenkin vähintään yhdellä, osaaminen vikadiagnosoinnin lukuun ja turvatekniikkaan.

Täydennyskoulutusta keskimäärin

 • 2 pv/auditointivälin aikana/korimekaanikko
 • 2 pv/auditointivälin aikana/työnjohtaja
 •  verkko-opiskelu + lähi- ja etäpäivät, täyttävät vaatimukset.

Henkilöstön kehityssuunnitelma

Kehityssuunnitelmaan voidaan käyttää kehityskeskustelujen yhteenvetoa tai koulutussuunnitelmaa. Koulutusrekisterin tulee olla koko henkilökunnasta ja se esitetään auditoinnin yhteydessä. Korikorjauksen ulkoisen laatutarkastuksen suunnitelma esitettynä 2 kpl tarkastusta/korimekaanikko/vuosi.

Korikorjausprosessikuvauksen tulee sisältää

 • Vastuuhenkilöt eri vaiheissa
 • Kustannusarvion laatiminen ja käsittely
 • Osien tilaaminen
 • Välitarkastukset
 • Asiakkaan huomioiminen (työn valmistuminen, viivästyminen, poikkeuksien sopiminen, reklamaatiot)
 • Mahdolliset alihankintana teetettävät työt
 • Milloin käyty henkilöstön kanssa läpi

Jätehuoltosuunnitelma

 • Minimi: öljyt, suodattimet, pakkasnesteet, pahvit, metallit, muovit, lasit

Vauriokorjauksen dokumentointi on pyydettäessä esitettävä. Auditoinnissa kerrottava luotettavasti miten ja missä dokumentit ovat: diagnostiikka, pyöränkulmadokumentti, korinmittapöytäkirja

Työvälineiden kuvien liittäminen ei ole pakollinen

1. Korjaamolla on työkalut korjattavien autojen osien irrotukseen ja asennukseen.

 • Työkalut yleiskorjaamotasolla, sis. myös momenttiavaimet

2. Korjaamolla on työkalut maalipintaa rikkomattomaan/säästävään (S.M.A.R.T= Small and Medium Area
Repair Technics) korjaukseen (pienialaiset pintavauriot)

 • Liimanupit ulkopuoliseen pintaoikaisuun

3. Koukkuoikaisuvälineet (pdr) pintaosien sisäpuoleiseen oikaisuun

4. Pintapeltien oikaisutekniikat

 • Oikaisuvasarat (eri mallisia, myös ”kutistava”- malli )
 • Vastimia oikaisuun
 • Pintaoikaisuun alumiinille ja teräkselle osoitettava miten tehdään. Minimissään teräkselle nyppyri ja alumiinille liimanupit sekä vipu. Juntta ei täytä vaatimusta. (Pinni, prikka, aaltolanka, liimanuppi), kaikkia ei tarvitse olla.

5. Alumiinioikaisuun työkalut

 • Oikaisuvasarat + vastimet alumiinioikaisuun, erillään muista työkaluista erillisessä säilytyslaatikossa. Voivat olla esimerkiksi alumiinia, terästä, muovisia, kunhan niitä ei käytetä muuhun kuin alumiinin oikaisuun.

6. Muovikorjausvalmiudet

 • Muovihitsausvälineet
 • Muoviliimausvälineet/-aineet
 • Säädettävä lämpölähde, joka soveltuu myös muovihitsaamiseen (jota voi kuristaa)
 • ”Kuumanitoja” helpottaa muovikorjaustöitä merkittävästi ja parantaa samalla korvakkojen ja saumojen kestävyyttä

7. Lasin vaihtoon ja korjaukseen tarvittavat työvälineet (ei käy alihankintana)

 • Lasin irrotustyökalut mm. leikkauslanka
 • Lasin liimausvälineet
 • Lasin korjausvälineet, esim. kiveniskemä

8. Korjaamotesterit

 • Korjaamolla yleistesteri, jolla voidaan lukea korjattavien ajoneuvojen vikadiagnostiikka, ei tarvitse voida nollata/sopeuttaa. Diagnostiikan testaus OBD (vikamuistin lukuun soveltuva laite, voi olla mekaanisen puolen sähkömies).
 • Diagnostiikan sopeutus voidaan teettää alihankintana. Laitteet on löydyttävä lähialueelta ja oltava prosessissa tehokkaasti hyödynnettävissä eikä siitä synny lisäkuluja. Ei vaadi alihankintasopimusta. Sama Merkki + korjaamolla (huomioitava merkin omat vaatimukset sijainnista). Oltava kuvattuna prosessikuvauksessa.

9. Pyöränkulmien mittauslaite

 • Vähimmäisvaatimus nelipistesuuntauslaite
 • Hyväksytään alihankintana. Ohjauskulmalaitteet on löydyttävä lähialueelta ja oltava prosessissa tehokkaasti hyödynnettävissä eikä siitä synny lisäkuluja. Ei vaadi alihankintasopimusta. Sama Merkki + korjaamolla (huomioitava merkin omat vaatimukset sijainnista). Oltava kuvattuna prosessikuvauksessa.
 • Ohjauskulmien dokumentit tallennettuna omalla korjaamolla.

10. Korjauskustannuslaskentajärjestelmän käyttö- ja tiedonsiirtovalmius

11. Pakokaasuimuri (pakokaasun poistojärjestelmä). Saa olla siirrettävä kunhan on pakokaasulle tarkoitettu, korjaamon ilmastointi ei riitä.

12. Kohdepoistoimuri (hitsauskaasujen koneellinen poistojärjestelmä)

 • Kohdepoistoimuriksi riittää pakokaasuimuriin liitettävä lisälaite, joka on siihen tarkoituksen tehty. Ei tarvitse olla CE-hyväksytty. Todettava, että on toimiva.

13. Pintapeltien oikaisu ja vaihto

 • Pintaoikaisulaitteet ja -varusteet: Juntta, pulleri, oikaisuvipu, oikaisuteline (oltava vähintään 50 cm)

Vaativat pintapeltien oikaisut

 • Valmiudet isojen pintojen oikaisuun mm. pakettiauton kyljet (oikaisutelineet ja vetopuomi)
 • Jännityksenalainen oikaisu

Tarvittavat työkalut korjattavien ajoneuvojen pintapeltien vaihtoon

 • Liitosten irrotustyökalut esim. pisteporatyökalut, liiman irrotustyökalut, niittiliitosten irrotustyökalut
 • Hitsaus- ja juotostyökalut, niittaus- ja liimaustyökalut
 • Niittaustyökalu, paineilmatoiminen “vetoniittauslaite” (teräspopniitti)

14. Korikehikon mittaukset ja niiden dokumentointi/ vaurioanalyysivalmiudet

 • Vaatimuksena 3D mittalaite, sähköinen dokumentointi
 • Tarvittava korjaamokirjallisuus/mahdollisuus saada ohjeet/mitta-arvot
 • Rungonpäiden (ensim. 30 cm) ja kylkialueiden perusvetovalmiudet

15. Järeät vetotyöt ja korikehikon tuennat

Korin oikaisujärjestelmä

 • Auto on saatava kiinnitettyä penkkiin tukevasti tarvittaessa jopa kuudesta pisteestä
 • Lattiakiskotus ja vetolaite
 • Jigipenkki tai järeä universaalipenkki
 • Kiinteä tai säädettävä mittatulkkipenkki
 • Tuenta- ja kiinnityssarjat (korjattaville merkeille)

16. Pintapeltien ja muodonmuutosalueiden osanvaihdot

 • Valmius selvittää ja saada korjausohjeet

17. Hitsauslaitevaatimukset

 • MAG-(hitsauskone): tulpitus min. 160 A
 • MIG-JUOTTO: Tulpitus min. 170 A, alumiinihitsaus ja lankajuotto, min. 250 A (pulssilaite), alumiinihitsaus min. 250 A työntävä kone, min. 150 A, kun kahvassa langan veto. Huomioitava aina valmistajan ohje.
 • Vastushitsauslaite, jäähdytetty, materiaalin automaattisesti tunnistava vastushitsauskone.
  • Ei tarvitse olla dokumentoiva.

Vastushitsauspihdit

 • Puristusvoima min. 250 DaN

18. Alumiinioikaisu

 • Ykköstason lisäksi tarvitaan erillinen työpiste (kerrottava miten alumiinioikaisun puhtaus on hoidettu). Yksi kohdepoistojärjestelmä riittää, ei tarvita eri järjestelmää alumiinille/teräkselle. Työtila on oltava eristettävissä muusta työtilasta esim. siirrettävillä verho- tai kipinäseinillä.

Alumiinin hiomapölyn poisto

 • Työpaikalla/ajoneuvon korjaustilassa jossa tehdään alumiinihiontaa, tulee olla työturvallisuusohje alumiinitöiden suorittamiseen.
  • Ohjeistuksessa tulee olla ohjeistettu hiontapölyn poisto ja korjaustilan käyttö. Erillistä imuria ei tarvita, siivous ja pesu riittää.
 • Kondensaattorihitsauslaite vetotappien hitsaukseen ja jonkinlainen nyppyri, juntta ei käy
 • Niittaus- ja rakenneliimaustyökalut pintapelteihin
  • Paineilmatoiminen “vetoniittauslaite” (teräspopniitti)
 • Alumiinin hitsauslaite, min 250 A työntävä kone, min. 150 A kun kahvassa langan veto. Huomioitava aina valmistajan ohje.

19. Turvajärjestelmien tuntemus ja diagnostiikka

 • Työohjeet ja diagnostiikkalaite

20. Korjaamotesterit

 • Korjaamolla merkki- tai yleistesteri, jolla voidaan lukea korjattavien ajoneuvojen vikadiagnostiikka. Diagnostiikan testaus OBD (vikamuistin lukuun ja vikakoodien nollaukseen soveltuva laite, voi olla mekaanisen puolen sähkömies).
 • Diagnostiikan sopeutus voidaan teettää alihankintana. Laitteet on löydyttävä lähialueelta ja oltava prosessissa tehokkaasti hyödynnettävissä eikä siitä synny lisäkuluja. Ei vaadi alihankintasopimusta. Sama Merkki + korjaamolla (huomioitava merkin omat vaatimukset sijainnista). Oltava kuvattuna prosessikuvauksessa.

21. Korjauskustannuslaskentajärjestelmän käyttö- ja tiedonsiirtovalmius

22. Ilmastointilaitteen korjauspätevyys (pätevyyksien voimassaolo = katso linkistä)

 • Tukes-luvat: http://rekisterit.tukes.fi/fi/Urakoitsijat/Kylmaalan-patevyysrekisteri/

23. Ilmastoinnin huoltolaitteisto. Riittää yksi laite yleisimmälle kylmäaineelle. Muut voi teettää ali-
hankintana.

24. Vaurioanalyysi; valmius ja tilat

 • Ohjauskulmalaitteet on löydyttävä lähialueelta ja oltava prosessissa tehokkaasti hyödynnettävissä eikä siitä synny lisäkuluja. Ei vaadi alihankintasopimusta. Sama Merkki + korjaamolla (huomioitava merkin omat vaatimukset sijainnista). Oltava kuvattuna prosessikuvauksessa. Ohjauskulmien dokumentit tallennettuna omalla korjaamolla.
 • Tilavaatimuksena osoitettu paikka vaurioanalyysille jossa on nosturi ja mittalaitteet

25. Johdinkorjausvälineet

 • Työkalut ja osaaminen johdonkorjauksiin mm. liittimien vaihto

26. Endoskooppi

 • dokumentoiva

27. Induktiokuumennin

Lomakkeen täyttö
Jokainen kohta on täytettävä huolellisesti, yhtään valintaruutua ei saa jäädä tyhjäksi, muuten luokan vaatimukset eivät täyty. Muista liittää kaikista pyydetyistä dokumenteista liite (AT- ja EAT tai niitä vastaavan pätevyyden tutkintotodistukset).

Auditointitahona toimii Suomen Vahinkotarkastus SVT Oy

Autoalan Keskusliitto © 2020 Tietosuojaseloste