EtusivuPalvelutKoulutuksetTyöelämän koulutuskattaus AKL:n jäsenille

Työelämän koulutuskattaus AKL:n jäsenille

AKL tarjoaa jäsenistönsä esihenkilöille, hr-asiantuntijoille ja muille työntekijöille kattavan työelämän koulutusvalikoiman perustason kursseista aina syventäviin koulutuksiin. Tutustu alla tarjottaviin koulutuksiin, joissa kouluttajana toimii AKL:n asiantunteva työmarkkinatiimi. Koulutukset ovat suunnattu kaikille jäsenyrityksille ja niillä käsitellään kaikkia AKL:n solmimia työehtosopimuksia. Koulutukset järjestetään lähikoulutuksena ilman etämahdollisuutta, ellei toisin mainita.

Koulutusten tarkat ajat ja ilmoittautumisen löydät jäsensivujen puolelta.

Työehtosopimus -peruskurssi

Kurssilla käsitellään työehtojen perusasioita yksinkertaisesti ja käytännönläheisesti. Työehtosopimuksen peruskurssi järjestetään kerran vuodessa huhti-kesäkuussa. Kurssi järjestetään parillisina vuosina risteilyseminaarina ja parittomina vuosina maissa. Kurssi kestää 2-3 päivää.

Kenelle?
Peruskurssi on suunniteltu erityisesti uusille esihenkilöille ja aloitteleville hr-asiantuntijoille. Lisäksi se on sopiva hiljattain autoalan työehtosopimusten pariin siirtyneille. Kokeneemmat konkarit ja osaajat voivat tulla kertaamaan perusasioita, mikäli kaipaavat sparrausta.

Lainsäädäntö:

 • työaikalaki
  • työaikalain rajoitukset
 • vuosilomalaki
  • vuosiloman kertyminen
  • vuosiloman määrääminen
  • lomapalkka

Työehtosopimukset:

 • työaikamääräykset
  • työehtosopimuksen joustot ja rajat
 • poissaolot
  • sairastuminen ja tapaturmat
  • perhevapaat
  • maanpuolustus
  • edellä olevien perusteet ja palkanmaksu

Palkanlaskennan pulmat

Palkanmaksun onnistuminen on oleellinen osa toimivaa henkilöstöhallintoa. Palkanlaskennan erityiskoulutuksessa paneudutaan työehtosopimuksen ja työlainsäädännön monimutkaisempiin palkanlaskennan kysymyksiin. Koulutus toteutetaan kerran vuodessa elo-lokakuussa ja se kestää päivän.

Kenelle?
Koulutus on suunnattu erityisesti hr-asiantuntijoille, palkanlaskijoille sekä palkanmaksusta tai palkkabudjetista vastaaville esihenkilöille. Koulutukseen osallistuvan on suositeltavaa hallita työehtosopimuksen ja työlainsäädännön perusteet. Riittävän osaamisen voi saavuttaa osallistumalla AKL:n työehtosopimus-peruskurssille.

Lainsäädäntö:

 • työaikalaki
  • lakisääteiset korotukset
   • ylityö, sunnuntai

Työehtosopimukset:

 • palkkarakenteet
  • työehtosopimusten mahdollisuudet
 • työehtosopimuksen korotukset
  • lisätyö, arkipyhäkorvaus
 • palkanmaksun perusteiden kollisiotilanteet
  • lomautusilmoituksen saaneen työntekijän sairastuminen vuosilomalla

 

Tehokkaat ja toimivat työajat

Työlainsäädäntö ja työehtosopimus mahdollistavat liiketoiminnallisesti toimivat työajat. Työaikojen erityiskoulutuksessa käydään läpi työaikajärjestelmiä ja erityisesti, miten työajoista voi työantaja määrätä ja miten työajoista voi sopia paikallisesti. Koulutus toteutetaan kerran vuodessa loka-joulukuussa ja se kestää päivän.

Kenelle?
Koulutus on suunnattu erityisesti esihenkilöille. Koulutukseen osallistuvan on suositeltavaa hallita työaikalainsäädännön perusteet.

Lainsäädäntö:

 • työaikalaki

Työehtosopimukset:

 • työaikasäännökset
 • työajantasaaminen
 • paikalliset sopimukset työajan osalta

 

Muutosneuvottelut ja vuoropuhelu

Jatkuva vuoropuhelu on avain onnistuneeseen yhteistyöhön henkilöstön kanssa. Vakaan vuoropuhelun luoman luottamuksen pohjalta hankalatkin tilanteet, kuten muutosneuvottelut, on joutuisampaa toteuttaa onnistuneesti. Koulutus toteutetaan kerran vuodessa tammi-maaliskuussa ja se kestää päivän.

Kenelle?
Koulutus on tarkoitettu erityisesti esihenkilöille sekä aktiiviselle yrityksen johdolle.

Lainsäädäntö:

 • yhteistoimintalaki
 • työsopimuslaki

Työehtosopimukset:

 • luottamusmies- ja yhdysmiessopimukset

 

Yksityisyyden suoja työelämässä -etäkoulutus

Työantajan vastuulla on järjestää henkilöstöhallintonsa yksityisyyden suojaa kunnioittaen. Työelämän yksityisyyden suoja on laaja ja kehittyvä kokonaisuus. Koulutus järjestetään täysin etäkoulutuksena kerran vuodessa elo-lokakuussa, ja se kestää päivän.

Kenelle?
Koulutus on suunnattu yrityksen hr-asiantuntijoille, esihenkilöille, palkanlaskijoille ja kaikille, jotka yrityksessä käsittelevät yksityisyyden suojan piiriin kuuluvaa tietoa osana työtään.

Lainsäädäntö:

 • laki yksityisyyden suojasta työelämässä
 • työsopimuslaki

Työehtosopimukset:

 • luottamusmiesten ja yhdysmiesten tiedonsaantioikeus

 

Ajankohtaista-katsaukset

AKL:n työmarkkinatiimi järjestää 3–4 kertaa vuodessa Ajankohtaista-katsauksia, joissa käydään läpi ajankohtaisia muutoksia työlainsäädännössä, oikeuskäytännössä sekä työehtosopimuksissa. Tilaisuudet järjestetään aina etäyhteydellä ja niiden kesto on yhdestä kahteen tuntiin.

 

AKL:n työmarkkinatiimi

Merja Hokkanen

Työmarkkinajohtaja

Harri Saastamoinen

Apulaisjohtaja, työmarkkina-asiat

Rasmus Kivisaari

Työmarkkinalakimies

Autoalan Keskusliitto © 2023 Tietosuojaseloste