EtusivuPalvelutSähkö- ja hybridiajoneuvot

Sähkö- ja hybridiajoneuvojen korjaukset

Sähköturvallisuuslaki muuttui 1.1.2017. Hybridi- ja sähköajoneuvojen rajoitettu S3 poistui autoalan vaatimuksista. Yritysten ei tarvitse ilmoittaa Tukesille nimettyä sähkötöiden johtajaa. Näiden autojen parissa työskenteleviltä yrityksiltä edellytetään työnantajan nimeämää työsuorituksesta vastaavaa henkilöä.

Työ on sähkötyötä ja muiden sähkötyöturvallisuusmääräysten noudattamista edellytetään jatkossakin. Lain mukaan työn suorittajan on oltava riittävästi perehtynyt tai perehdytetty kyseisen ajoneuvomallin sähköjärjestelmään ja sähkön vaaroihin. (56 §). Työ ei ole esimerkiksi yksivaiheisen jatkojohdon tekemiseen tai 12 voltin halogeenivalaisimien asentamiseen rinnastettavaa maallikkotyötä.

Lain edellyttämä sähkön vaaroihin perehtyminen täyttyy, kun henkilö suorittaa autoalan sähkötyöturvallisuuskoulutuksen SFS 6002. Pelkkä SFS 6002 –sähkötyöturvallisuuskoulutus ei riitä ”yleispätevyydeksi” kaikkien ajoneuvojen sähkötöihin, vaan kyseisen ajoneuvomallin sähköjärjestelmään on perehdyttävä esimerkiksi maahantuojan koulutuksessa.

Ilmoita vaaratilanteista Tukesille

Tukesin ylläpitämässä Varo-rekisterissä ei ole toistaiseksi yhtään sähköajoneuvoihin liittyvää tapaturmaa tai läheltä piti -tilannetta. Tämä voi johtua siitä, että niitä ei ole tapahtunut, mutta on myös mahdollista, että ilmoituksia ei ole tehty. Vakavista tapaturmista ilmoitus menee työsuojeluviranomaisen kautta sähköturvallisuusviranomaiselle, mutta lievemmistä tapauksista ja läheltä piti –tilanteista ilmoittaminen on suositeltavaa turvallisuusmääräysten ja alan koulutuksen kehittämiseksi.

Autoalan Keskusliitto © 2023 Tietosuojaseloste