EtusivuPalvelutVaatimukset sähkö- ja hybridiajoneuvojen korjauksiinSähkötyöturvallisuudesta vastuu on työnantajalla

Sähkötyöturvallisuudesta vastuu on työnantajalla

Työturvallisuuslain mukaan työnantajan on huolehdittava työntekijöiden turvallisuudesta, mikäli työnantajalla ei ole sähköajoneuvojen korjaamiseen tarvittavia mittalaitteita ja muita työvälineitä, henkilöstöä ei ole sähkötyöturvallisuuskoulutettu, mallikohtaista perehtymistä ei ole järjestetty eikä korjaamolla saa korjata sähköajoneuvoja.

Sähköisellä voimalinjalla varustetut autot yleistyvät koko ajan, joten SFS 6002:n mukainen sähkötyöturvallisuuskoulutus on suositeltavaa kaikille automekaanikoille, korjattiinpa korjaamolla sähkö- ja hybridiajoneuvojen voimajärjestelmää tai ei.

Sähkötyöturvallisuuskoulutus on jo ammatillisissa oppilaitoksissa pakollinen osa autoalan perustutkintoa.

Sähkötyöturvallisuusstandardi SFS 6002:n mukaan sähkötyötä tehtäessä työnantajan on nimettävä työsuorituksesta vastaava henkilö, joka vastaa toiminnallisesti työstä työkohteessa.

Vastaavan henkilön on varmistettava, että työssä noudatetaan asiaankuuluvia säädöksiä, vaatimuksia ja ohjeita. Henkilölle ei ole lakiin kirjattuja pätevyysvaatimuksia, mutta hänellä on oltava riittävät sähköalan perustiedot ja kokemus, jotta hän tuntee sähköajoneuvojen sähköjärjestelmien erityispiirteet ja niihin liittyvät vaaratekijät. Nimeämisen voi tehdä esimerkiksi työmääräimeen – pääasia on, että aina on selvää, kuka vastaa ajoneuvossa tehtävästä sähkötyöstä.

 

Autoalan Keskusliitto © 2023 Tietosuojaseloste