Sähkötyöturvallisuus SFS6002 ja työsuorituksesta vastaava henkilö

Kaikilta alalla työskenteleviltä henkilöiltä edellytetään sähköturvallisuus SFS6002 koulutuksen suorittamista ja uusimista 5 vuoden välein.

Vastuu ja valvonta autoalalla

Vastuu sähköturvallisuuslain mukaisen työturvallisuuden noudattamisesta ja toteutumisesta on lain mukaan työnantajalla tai tämän edustajalla.

Työnantajan nimeämä työsuorituksesta vastaava henkilö sopii ja vastaa käytännön tasolla työn tekemiseen tarvittavista järjestelyistä ja työtavoista. Hän vastaa, että työssä noudatetaan asiaankuuluvia säädöksiä, vaatimuksia ja ohjeita. Työsuorituksesta vastaavan henkilön on opastettava kaikkia työhön osallistuvia henkilöitä myös vaaroista, joita henkilöt eivät voi välittömästi havaita.

Autoalalla työsuorituksesta vastaavan henkilön tehtäviin on luonteva nimetä esim. korjaamotilassa työskentelevä työnjohtaja, esimies tai erillisten mekaanikkoryhmien sähköauto- tai vastuumekaanikko.

Todistus turvallisuuskoulutuksesta

Autoala suosittaa, että työsuorituksesta vastaavat henkilöt ja kaikki alalla työskentelevät henkilöt tietävät vastuunsa ja toimivat turvallisesti ja oikein. Turvallisuuden mittariksi AKL ja neuvottelutoimikunta ovat kehittäneet työsuorituksesta vastaavan henkilön ja kaikilta vaadittavan autoalan sähköturvallisuus SFS6002 koulutuksen loppukokeen.

Verkossa suoritettavat kokeet toteutetaan yhteistyökumppanin Prodiags Oy palvelulla.

Loppukokeet

Koulutusorganisaatio tai yritys tilaa oikeudet palveluun oheisella lomakkeella. Toimituksen yhteydessä saat lisätietoa ja ohjeet palvelun käyttöön.

Palveluun rekisteröidään henkilöiden nimi ja sähköpostiosoite. Sähköpostia käytetään tunnuksen aktivointiin ja henkilön varmistamiseen. Todistuksen tulostusvaiheessa kokeen valvoja lisää todistukseen syntymäajan, jota ei tallenneta palveluun.

Hinnat

Työsuorituksesta vastaava henkilö loppukoe 80 €/hlö.
Autoalan sähköturvallisuus SFS6002 loppukoe 15 €/hlö.

Dokumentit

Tilauslomake

Lisätietoja sales(a)prodiags.com

Autoalan Keskusliitto © 2023 Tietosuojaseloste