Sertifointimerkin käyttäminen ja sertifiointiin viittaaminen

AKL-Sertifiointi Oy:n hyväksymän  sertifiointiauditoinnin jälkeen asiakkaalla on oikeus käyttää sähköistä sertifointimerkkiä  omissa asiakirjoissa ja markkinoinnissa esim. kotisivuilla.

Sertifiointiin voi viitata, mikäli sertifiointipäätös on voimassa ja yritys täyttää arviointistandardin vaatimukset.  Sertifiointiin voi viitata vain sen toiminnan osalta, jota sertifiointi koskee. Sertifiointiin viitatessa ei saa syntyä mielikuvaa, että AKL-Sertifiointi Oy olisi vastuussa yrityksen tuotteiden vaatimuksenmukaisuudesta tai vastaavasta. Yrityksen tulee käyttää merkkiä siten, että ei anneta ymmärtää sertifioinnin kattavan tuotteita tai palveluita.

Sertifiointimerkin väärinkäyttö aiheuttaa poikkeaman ja saattaa johtaa sertifioinnin peruuttamiseen.

Autoalan Keskusliitto © 2020 Tietosuojaseloste