EtusivuPalvelutSertifiointipalvelutSertifiointimerkkien käyttö ja sertifiointiin viittaaminen

Sertifiointimerkkien käyttö ja sertifiointiin viittaaminen

AKL-Sertifiointi Oy:n antaa sertifioidulle asiakkaalleen käyttöoikeuden käyttää sertifiointimerkkiä (sähköinen merkki ja kaksipuoleinen ovitarra) yrityksen markkinoinnissa ja viestinnässä. Sertifiointimerkkiä arvostetaan asiantuntemuksen ja ammattitaidon symbolina.

Johtamisjärjestelmiin liittyvien sertifiointimerkkien käytössä on tärkeä muistaa, että merkkiä on vältettävä käyttämästä siten, että siitä voi saada käsityksen, että tuote tai palvelu on sertifioitu. Sertifiointiin viitatessa ei saa syntyä mielikuvaa, että AKL-Sertifiointi Oy olisi vastuussa yrityksen tuotteiden vaatimuksenmukaisuudesta tai vastaavasta.

Yritys voi viitata sertifiointiin, mikäli sertifiointipäätös on voimassa ja yritys täyttää arviointistandardin vaatimukset. Sertifiointiin voi viitata vain sen toiminnan osalta, jota sertifiointi koskee. Sertifiointimerkin väärinkäyttö aiheuttaa poikkeaman ja saattaa johtaa sertifioinnin peruuttamiseen.

AKL-Sertifiointi Oy ryhtyy toimenpiteisiin, jos virheellisiä viittauksia sertifioinnin tilaan ilmenee tai se havaitsee merkkien harhaanjohtavaa käyttöä.

AKL-Sertifiointi Oy edellyttää, että sertifioitu asiakas sertifioinnin pysyvän peruuttamisen yhteydessä lakkaa käyttämästä kaikkea sertifiointiin viittaavaa mainosmateriaalia.

Autoalan Keskusliitto © 2023 Tietosuojaseloste