EtusivuPalvelutSertifiointipalvelutSertifiointimerkkien käyttö

Sertifiointimerkkien käyttö

AKL-Sertifiointi Oy:n antaa sertifioidulle asiakkaalleen käyttöoikeuden käyttää sertifiointimerkkiä yrityksen omassa viestinnässä, kotisivuilla sekä asiakirjoissa. Yrityksen tulee käyttää merkkiä siten, että ei anneta ymmärtää sertifioinnin kattavan tuotteita tai palveluita.

Merkkiä ei saa käyttää tuotteissa tai tuotepakkauksessa tai millään muulla tavalla, jonka voidaan tulkita merkitsevän tuotteen vaatimuksenmukaisuutta. Merkkiä ei saa käyttää laboratorion testaus-, kalibrointi- tai tarkastusraporteissa tai sertifikaateissa. Sertifiointimerkkiä ei saa muuttaa.

Sertifiointimerkin väärinkäyttö aiheuttaa poikkeaman ja saattaa johtaa sertifioinnin peruuttamiseen.

Sertifiointiin voi viitata, mikäli sertifiointipäätös on voimassa ja yritys täyttää arviointistandardin vaatimukset. Sertifiointiin voi viitata vain sen toiminnan osalta, jota sertifiointi koskee. Sertifiointiin viitatessa ei saa syntyä mielikuvaa, että AKL-Sertifiointi Oy olisi vastuussa yrityksen tuotteiden vaatimuksenmukaisuudesta tai vastaavasta.

Jos sertifioinnin laajuutta supistetaan, tulee muutokset tehdä kaikkiin mainosmateriaaleihin. AKL-Sertifiointi Oy edellyttää, että sertifioitu asiakas sertifioinnin pysyvän peruuttamisen yhteydessä lakkaa käyttämästä kaikkea mainosmateriaalia, joka viittaa sertifiointiin.

AKL-Sertifiointi Oy toimittaa asiakkaalle sähköisen merkin hyväksytyn sertifiointipäätöksen jälkeen. AKL-Sertifiointi Oy valvoo merkin omistusoikeutta asianmukaisesti ja ryhtyy toimenpiteisiin, jos virheellisiä viittauksia sertifioinnin tilaan ilmenee tai se havaitsee merkkien harhaanjohtavaa käyttöä.

Autoalan Keskusliitto © 2020 Tietosuojaseloste