EtusivuPalvelutVerkkokurssitMoottoriajoneuvojen huolto- ja korjausehdot

Moottoriajoneuvojen huolto- ja korjausehdot -verkkokurssi korjaamon henkilökunnan osaamista tukemaan

Olemme kehittäneet yhteistyössä digitaalisen oppimateriaalin tuottajan Prodiags Oy:n kanssa Moottoriajoneuvojen huolto- ja korjausehdoista verkkokurssin helpottaaksemme korjausehtojen tuntemista. Verkkokurssi on tarkoitettu asiakaspalvelurajapinnassa toimivalle huoltohenkilöstölle, kuten esimerkiksi mekaanikoille, työnjohtajille ja varaosamyyjille. Verkkokurssin tavoitteena on auttaa käsittelemään erilaisia tilanteita korjaamon prosesseissa sekä tukea korjaamon henkilöstöä toimimaan asiakaspalvelutilanteissa oikein.

Verkkokurssissa moottoriajoneuvojen huolto- ja korjausehdot käydään läpi korjaamolle arkisten ja käytännönläheisten palvelutilanteiden avulla. Kurssi johdattelee kävijää tutustumaan yrityksensä käytänteisiin asiakkaan näkökulmasta. Verkkokurssi sisältää huolto- ja korjausehdot myös äänikirjana. Kurssin hyväksytystä suorituksesta saa todistuksen Moottoriajoneuvojen huolto- ja korjausehtojen hallitsemisesta Autoalan Keskusliiton suosituksen mukaisesti.

Kurssi sisältää osiot aiheista:

 • Työtilaus
 • Etämyynti
 • Työn hinnoittelu
 • Työn suorittaminen
 • Lisätyöt
 • Vastuu autoverosta
 • Maksaminen
 • Vakuutusyhtiön laskuun tehtävät korjaukset
 • Työn kohteen vastaanottaminen ja luovuttaminen
 • Työn valmistuminen ja viivästyksen seuraukset
 • Työsuorituksen virhe
 • Virheilmoitus
 • Virheen seuraamukset
 • Erimielisyyksien ratkaiseminen

AKL kouluttaa ja tukee aktiivisesti autoalan esimiehiä ja yrittäjiä huolto- ja korjausehtojen soveltamisessa. Korjaamoiden asiakaspalveluun osallistuu kuitenkin lähes kaikki työntekijät, jolloin huolto- ja korjausehtojen tunteminen on perustaito koko henkilöstölle.

Kurssi on käytävissä Prodiagsin nettisivuilla. Osta tästä!

Hinta: 35€ (ALV 0%)

Moottoriajoneuvojen huolto- ja korjausehdot perustuvat voimassa olevaan kuluttajansuojalainsäädäntöön. Autoalan Keskusliitto on yhdessä Autotuojat ja -teollisuus ry:n, kuluttaja-asiamiehen ja kuluttajariitalautakunnan kanssa valmistellut ehdot ja niitä kustantaa ja julkaisee AKL-Palvelu Oy. Ehtojen tarkoitus on välttää asiakkaan ja korjaamon välisiä väärinkäsityksiä ja niistä seuraavia kiistoja, aina markkinoinnista mahdollisten virheiden oikaisuun. Korjaamon näkökulmasta huolto- ja korjausehdot muodostavat toiminnalle rungon, jonka puitteissa yrityksen palveluprosesseja voidaan kehittää. Asiakkaan näkökulmasta Moottoriajoneuvojen huolto- ja korjausehtoihin sitoutuva korjaamo on luotettava ja läpinäkyvä kumppani korjaamopalveluiden kaikissa vaiheissa.

Autoalan Keskusliitto © 2023 Tietosuojaseloste