Monikulttuurisuus on osa autoalan vetovoimaa

Suomessa vallitsee työvoimapula monella alalla, eikä autoala ole tästä poikkeus. Ala tarvitsee lisää osaajia kaikkiin työtehtäviin; automyyntiin, korjaamotoimintaan ja varaosaliiketoimintaan.

Ala työllistää noin 50 000 ihmistä, joista valtaosa on teknisessä työssä eli mekaanikkoina.

Autoalan Keskusliitto teki kyselyn jäsenyrityksilleen alkuvuodesta 2023. Vastausten mukaan jäsenliikkeillä oli noin 700 uuden mekaanikon välitön palkkaustarve, ja se on jatkuva. AKL:lla on 168 jäsenyritystä, joilla on yhteensä 540 toimipaikkaa.

Mekaanikkojen työ muistuttaa enemmän sähköasentajan työtä. Samaan aikaan valmistajien, sertifiointien ja standardointien sekä raportointien vaatimukset korjauksiin liittyen ovat kasvaneet.

– Sähköautot ja ajoneuvojen monimutkaistuminen ovat johtaneet siihen, että autot ovat täynnä ohjelmistoja, jotka ovat yhteydessä ulkopuolisiin verkkoihin ja alustoihin. Tämä vaatii erilaista osaamista kuin aikaisemmin. Alamme tulevaisuuden isoin haaste on löytää uusia tekijöitä, kertoo AKL:n toimitusjohtaja Tero Lausala.

Mistä autoalan uudet kyvyt löytyvät?

Ala on tutkimusten kautta identifioinut sen, mistä uusi työvoima löytyy. Nuoret ovat ehdottomasti yksi tärkeä kohderyhmä, muttei ainoa. Vaikka nuoret vasta miettivät mille alalle hakeutuisivat, autoala haluaa varmistaa, että se on kiinnostava. On vaikutettava paitsi nuoriin myös heidän vanhempiinsa.

Autoala on käynnistänyt syksyllä 2023 monivuotisen Vetovoima-hankkeen. Viestintäohjelmalla on kaksi päätavoitetta.

Vetovoima-hanke jalkautuu laaja-alaisena viestintänä nuorille ja heidän vanhemmilleen niissä kanavissa, missä nuoret ja heidän vanhempansa liikkuvat eli digitaalisissa kanavissa ja somessa.

Lisäksi hanke on vahvasti mukana sekä Espoon että Helsinki-Vantaan Yrityskylätoiminnassa, jossa opetellaan konkreettisesti sitä, mitä autoliikkeessä tehdään. Yrityskylätoiminnassa autoalaan tutustuu vuosittain yli 6000 ala- ja yläasteen oppilasta.

Tavoite on lisätä nuorten ymmärrystä siitä, että autoala on kilpailukykyisesti palkattua, siistiä ja kiinnostavaa, ei pelkkää teknistä työtä vaan myös asiakaspalvelua.

– Jos rakastaa rassata autoja, on se edelleen iso vetovoimatekijä. Mutta siellä on valtavasti uutta. Työt tehdään digitaalisesti ja siisteissä olosuhteissa. Tilat ovat äärimmäisen turvallisia ja laitteet, joita käytetään ovat huipputekniikkaa, Tero Lausala jatkaa.

Uusia osaajia tavoitellaan alanvaihtajien joukosta. Useat tehtävistä muistuttavat it- ja sähköasentajan työtä. Aloilla on paljon osaajia, joille autojen sähköistyminen tarjoaa mielenkiintoisia työtehtäviä.

Tärkeä ryhmä ovat myös maahanmuuttajat, joille autoala on paitsi hyvä työnantaja myös ponnistuslauta työelämään. Tehtäviin pystytään kouluttamaan ja monelta löytyy alan peruskoulutus valmiina. Maahanmuuttajia on jo paljon autoalalla, mutta potentiaalia on vielä enempään, koska toimintaympäristö muuttuu alati monikulttuurisemmaksi.

Palvellaan entistä monikulttuurisempia asiakkaita

– Me tarvitsemme monikulttuurista autoalaa, koska asiakkaat ovat monikulttuurisempia. Haluamme ymmärtää ja ottaa huomioon asiakkaiden kulttuuritaustan ja mieltymykset niin kaupanteossa kuin palvelussa, Tero Lausala jatkaa.

Onko monikulttuurisuus sitten haaste autoalan työnantajille? Pitääkö alan katsoa peiliin ja muuntautua niin, että osataan toimia monen eri kansallisuuden kanssa?

– Se on haaste ja samalla rikkaus. Alalle on jo kertynyt paljon hyviä käytänteitä ja oppeja monikulttuurisuudesta, mutta ilman muuta meidän pitää myös kehittyä. Mitä enemmän alalla on avoimuutta, sen paremmin osaamme toimia eri kulttuuritaustoista tulevien työntekijöiden kanssa.

Tätä tukee myös yleinen mielipide. Vasta julkistetun Mielikuva autoalasta -tutkimuksen mukaan, ala nähdään jo nyt monikulttuurisena. Varsinkin isoissa kaupungeissa työvoima on hyvin monikulttuurista. Esimerkiksi rengasliikkeissä ja korjaamoilla on paljon eri kulttuuritaustoista tulleita työntekijöitä.

– Työn merkityksellisyyden vahvistaminen, nykyisen työvoiman kouluttaminen ja tukeminen ovat yhtä tärkeitä asioita kuin nuorten, alanvaihtajien ja ulkomaisen työvoiman saaminen. Nyt on aika toimia! Alan vetovoima kasvaa teoilla ei puheilla, Tero Lausala summaa lopuksi.

Syvälle monikulttuurisuuteen ja elinvoimaisen työympäristöön sukellettiin AKL Summitissa 16.11.2023, kun autoalan vuoden merkittävimmän tapahtuman lavalle nousi huippupuhuja ja kirjailija Pellegrino Riccardi.

Lue myös

Copyright Autoalan Keskusliitto ry 2024 © Tietosuojaseloste 

AKL Summit

The number one event in Finnish Automotive industry

AKL Summit brings together all the key players in the automotive industry. The event is the annual meeting and development forum for key executives in the automotive industry who operate in the car trade business, retail, importers and industry stakeholders. 
 

Brought to you by the Finnish Central Organisation for Motor Trades and Repairs (AKL), AKL Summit presents an impressive range of top Finnish and international presenters. Refresh your knowledge, find new inspiration and take the best ideas with you.

The next main event takes place in February 2025 at the Finlandia Hall in Helsinki.