Autoala eroaa kouluttautumisjärjestelmänsä vuoksi monesta muusta alasta. Autojen jatkuva nopea tekninen kehitys merkitsee sitä, että vuosittain jokainen autoalan ammattilainen käy läpi jonkinlaisen lisä- tai täydennyskoulutuksen, yleensä yrityksen edustaman merkin maahantuojan järjestämänä. Myös Autoalan Keskusliitto ry järjestää jatkokoulutusta autoalalla Autoalan pätevöitymisohjelman ja Autoalan johtamiskoulutusohjelman kautta.

AKL-Akatemia tarjoaa lisäksi ajankohtais- ja täydennyskoulutusta AKL:n jäsenyrityksen edustajille sekä autokaupan sidosryhmille. AKL-Akatemian  tavoitteena on tukea autoalan osaajien ammatillisen osaamisen kehittämistä ja edistää autoalan palveluliiketoimintaa.

APO – ainutlaatuista täydennyskoulutusta Suomessa

Mahdollistaakseen työntekijöiden ammattitaidon kehittymisen ja yritykseen sitoutumisen, AKL on luonut Autoalan Pätevöitymisohjelman APOn. APO on ammatillinen täydennyskoulutusohjelma, jonka avulla työntekijä voi pätevöityä omassa ammatissaan ja edetä urallaan vaativampiin tehtäviin. APO-ohjelman avulla ala pystyy vastaamaan jatkuvasti kehittyvän tekniikan tuomiin haasteisiin ja pitämään yllä ja kehittämään työntekijöiden ammattitaitoa. Autoalan Pätevöitymisohjelma on Suomessa ainutlaatuinen. Muilla aloilla ei ole vastaavaa täydennyskoulutusväylää.

APO on ohjelma, jossa:

  • henkilöstö pätevöityy omassa ammatissaan
  • henkilöstöllä on mahdollisuus edetä urallaan vaativampiin tehtäviin yrityksessä
  • koulutus perustuu valtakunnalliseen koulutus- ja näyttötutkintojärjestelmään
  • koulutuksen rahoituksessa käytetään kaikkia yhteiskunnan tarjoamia rahoitusvaihtoehtoja
  • toteutuu korkea motivaatioaste, koulutuksesta sopivat yritys ja ko. henkilö yhdessä
  • toteutuu elinikäinen oppiminen

Autoalan pätevöitymisohjelman koordinaattorina toimii Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy, joka myös hallinnoi koulutusta sekä osallistuu autoalan pätevöitymisohjelman johtoryhmän kanssa yhteistyössä järjestelmän kehittämiseen sekä markkinointiin.

Ohjelman kehittämiseen on osallistunut erityinen kehitysryhmä RastorCollege, AEL ja TTS Työtehoseura, jotka ovat tehneet kehittämisen suhteen laajaa yhteistyötä.

www.apo-koulutus.fi

JOKO – Autoalan johtamiskoulutusohjelma

APO:n ylin, liikkeenjohdon koulutustaso APO IV valmisteltiin vuonna 2004 yhdessä Helsingin kauppakorkeakoulun HSE Executive Education Oy:n kanssa (nyk. Aalto University Executive Education). Käytännön koulutus alkoi keväällä 2005. Sekä rakennemuutokset, ketjuuntuminen että lakimuutokset uudistavat autoalan toimintaympäristöä ja kilpailua. Alalla menestyvät ne, joilla on strategista näkemystä tulevaisuuden kilpailueduista sekä kyky toteuttaa strategiat. Toimintaympäristön muutoksiin on pystyttävä vastaamaan ketterästi prosesseja ja osaamista kehittämällä sekä johtamalla. Ohjelman toteuttavat yhteistyössä Aalto University Executive Education ja Autoalan Keskusliitto.

Lisätietoja
Aalto Executive Education
Senior Program Manager Tupuna Tapanainen
p. 010 837 3821
tupuna.tapanainen(a)aaltoee.fi

Autoalan Keskusliitto
Toimitusjohtaja Pekka Rissa
p. 0500 417 300, pekka.rissa(a)akl.fi

Kehitysjohtaja Jari Ketola
p. 0400-490 049, jari.ketola(a)akl.fi

Hae ohjelmaan!

Autoalan Keskusliitto © 2020 Tietosuojaseloste