Autoala eroaa kouluttautumisjärjestelmänsä vuoksi monesta muusta alasta. Autojen nopea tekninen kehitys merkitsee sitä, että vuosittain jokainen autoalan ammattilainen käy läpi jonkinlaisen lisä- tai täydennyskoulutuksen, yleensä yrityksen edustaman merkin maahantuojan järjestämänä. Myös Autoalan Keskusliitto järjestää jatkokoulutusta autoalalla Autoalan pätevöitymisohjelman ja Autoalan johtamiskoulutusohjelman kautta.

AKL-Akatemia tarjoaa lisäksi ajankohtais- ja täydennyskoulutusta AKL:n jäsenyrityksen edustajille sekä autokaupan sidosryhmille. AKL-Akatemian  tavoitteena on tukea autoalan osaajien ammatillisen osaamisen kehittämistä ja edistää autoalan palveluliiketoimintaa.

APO – ainutlaatuista täydennyskoulutusta Suomessa

Mahdollistaakseen työntekijöiden ammattitaidon kehittymisen ja yritykseen sitoutumisen, AKL on luonut Autoalan Pätevöitymisohjelman APOn. APO on ammatillinen täydennyskoulutusohjelma, jonka avulla työntekijä voi pätevöityä omassa ammatissaan ja edetä urallaan vaativampiin tehtäviin. APO-ohjelman avulla ala pystyy vastaamaan jatkuvasti kehittyvän tekniikan tuomiin haasteisiin ja pitämään yllä ja kehittämään työntekijöiden ammattitaitoa. Autoalan Pätevöitymisohjelma on Suomessa ainutlaatuinen. Muilla aloilla ei ole vastaavaa täydennyskoulutusväylää.

JOKO – Autoalan johtamiskoulutusohjelma

APO:n ylin, liikkeenjohdon koulutustaso APO IV valmisteltiin vuonna 2004 yhdessä Helsingin kauppakorkeakoulun HSE Executive Education Oy:n kanssa (nyk. Aalto University Executive Education). Rakennemuutokset, ketjuuntuminen että lakimuutokset uudistavat autoalan toimintaympäristöä ja kilpailua. Alalla menestyvät ne, joilla on strategista näkemystä tulevaisuuden kilpailueduista sekä kyky toteuttaa strategiat. Toimintaympäristön muutoksiin on pystyttävä vastaamaan ketterästi prosesseja ja osaamista kehittämällä sekä johtamalla. Ohjelman toteuttavat yhteistyössä Aalto University Executive Education ja Autoalan Keskusliitto.

Hae ohjelmaan!

Lisätietoa

www.autoala.fi

Autoalan Keskusliitto © 2020 Tietosuojaseloste