Aski.fi – Riskienhallinnalla vastuullisuutta ja varmuutta päivittäistoimintaan

Riskit kuuluvat olennaisena osana yritystoimintaan, mutta osataanko riskejä tunnistaa, saati varautua niihin ennen kuin ne kehittyvät kriiseiksi? Apua riskienhallintaan on onneksi saatavilla. Aski-riskienhallintatyökalu on kuljetusalan helppokäyttöinen, maksuton verkkopohjainen työkalu, jonka avulla voit tunnistaa yrityksesi liiketoimintaan kohdistuvat uhkat, määrittää uhkista aiheutuvat riskit sekä laatia suunnitelmat riskien ennalta ehkäisemiseksi. Sovelluksesta saat myös dokumentin systemaattisen riskienhallinnan käytöstä. Riskienhallintaan varautuminen on osa yrityksen laadunhallintaa.

Huoltovarmuuskeskuksen ohjauksessa oleva Maakuljetuspooli on jo vuosia tehnyt hyvää yhteistyötä kuljetusyritysten kanssa varautumisessa häiriötilanteisiin ja riskienhallintaan. Askin avulla riskienhallinta yrityksissä saadaan konkreettiselle tasolle ja juurrutetuksi palvelemaan päivittäistoimintaa. Aski-työkalu tukee myös Trafin vastuullisuusmalli-ajattelua www.trafi.fi/tieliikenne/ammattiliikenne/vastuullisuusmalli).

Rekisteröidy ja kirjaudu Askiin osoitteesta: https://www.aski.fi

Autoalan Keskusliitto © 2023 Tietosuojaseloste