EtusivuToimialaAutoalan riskien arviointi ja työturvallisuusOiRA-riskinarviointityökalu autoalan huolto- ja korjaamoalan yrityksille

OiRA-riskinarviointityökalu autoalan huolto- ja korjaamoalan yrityksille

Autoalan huolto- ja korjaamotoiminta työllistää noin 19 000 henkilöä ja on siten suurin autoklusterin työllistäjistä. Alalla työskentelevät henkilöt altistuvat esimerkiksi melulle, käsitärinälle, kuormittaville työasennoille sekä erilaisille kemikaaleille. Näihin ja muihin alan vaara- ja haittatekijöihin voidaan puuttua asianmukaisesti toteutetulla riskinarvioinnilla ja tätä pyritään alan toimijakentän yhteisellä ponnistelulla edistämään.

Autoalan Keskusliitto, Autoliikenteen Työnantajaliitto (ALT ry), Huoltovarmuusorganisaation Maakuljetuspooli, Teollisuusliitto, Työterveyslaitos, Ammattiliitto Pro, Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto (AKT ry) ja Työturvallisuuskeskus ovat yhteistyössä tehneet OiRA-riskinarviointityökalun autoalan huolto- ja korjaamoalan yritysten tarpeisiin edistämään työturvallisuutta.

OiRA on Euroopan työterveys- ja turvallisuusviraston (EU-OSHA) tarjoama sovellus mikro- ja pienyrityksille riskien arviointiin.

Riskinarviointityökalussa on kymmenen osiota

OiRA-riskinarviointityökalu on yksinkertainen: se sisältää kymmenen osiota, joiden sisältämään väittämiin vastataan kyllä tai ei. Ei-vastauksiin käyttäjä voi kirjata itse yrityksensä toimenpideohjeita tai valita ohjelman ehdotuksista omaan tilanteeseensa sopivat.

Osiot ovat:

1 Työtilat ja liikkuminen

2 Asennus- ja sähkötöiden sekä sähköajoneuvojen korjausten turvallisuus

3 Hitsaus-, kori- ja maalaustöiden turvallisuus

4 Kone- ja laiteturvallisuus

5 Erikoisajoneuvojen korjaus

6 Fysikaalisen työympäristön turvallisuus

7 Kemikaalien turvallinen käsittely ja säilytys

8 Paloturvallisuus

9 Fyysisen kuormituksen hallinta

10 Hyvinvointi ja sujuva työyhteisön toiminta

OiRA (Online Interactive Risk Assessment) on Euroopan työterveys- ja turvallisuusviraston (EU-OSHA) tarjoama sovellus mikro- ja pienyrityksille riskien arviointiin. OiRA on julkaistu suomeksi tähän mennessä maanteiden tavaraliikenteen, linja-autoliikenteeseen ja graafiselle alalla. Suomenkieliset työkalut ovat koottuna www.ttl.fi/oira -sivustolle. OiRAn kansainvälisiltä sivuilta löytyvät kaikkien maiden versiot eri aloille, ja esimerkiksi englanniksi OiRAsta löytyy 15 eri alan riskinarviointityökalua. Nekin ovat vapaasti kaikkien käytettävissä.

Linkki Oiran esittelysivulle

Linkki autoalan korjaamo- ja huoltotoiminnan Oiraan (vaatii kirjautumisen)

https://oiraproject.eu/oira-tools/fi/autoalan-korjaamotoiminta/autoalan-korjaamotoiminta

Lisätietoja

Jouko Sohlberg

Tekninen johtaja

Autoalan Keskusliitto © 2023 Tietosuojaseloste