Vapaus valita – auto -viestintäohjelma

Tulevaisuudessa autoilu on teknologian kehityksen ansioista entistä turvallisempaa, joustavampaa ja vähäpäästöisempää

Liikkuminen kuluttaa energiaa ja aiheuttaa päästöjä. Myös autoala on sitoutunut ilmastonmuutoksen torjumiseen ja ilman laadun parantamiseen. Autojen polttoaineenkulutus ja päästöt ovatkin vähentyneet merkittävästi ja tulevaisuudessa uusiutuvat käyttövoimat tuovat paljon mahdollisuuksia päästöjen vähentämiseen.

Tieliikenne aiheuttaa noin viidenneksen kasvihuonepäästöistä. Ilmastokeskustelussa liikenne korostuu, mikä on tärkeää, mutta samalla usein unohtuu, että henkilöautoliikenne aiheuttaa kymmenesosan Suomen kasvihuonekaasupäästöistä.

Liikennesektori on ollut monella tapaa edelläkävijänä kasvihuonekaasujen vähentämisessä. Tällä vuosituhannella uusien autojen hiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet noin kolmanneksella. Ilman laatuun vaikuttavat päästöt ovat vähentyneet vieläkin enemmän. Kehittyvä ajoneuvoteknologia vaatii myös infrainvestointeja.

Eri liikennemuodot joukkoliikenteestä jalankulun ja polkupyörän kautta autoon täydentävät toisiaan. Liikennejärjestelmä on kokonaisuus, jonka suunnittelussa tulisi ottaa huomioon autoliikenteen tarpeet myös kaupunkiseuduilla. Maito ja leipä kulkevat jatkossakin ruokakaupan hyllylle kumipyörin. Auto on useimmiten työssäkäynnin, harrastusten ja kauppa-asioinnin edellytys. Auto on teollisuuden kuljetusjärjestelmän ydin ja tuo netistä tilatut tavarat kotiovelle. Autoalan viestinä on, että liikkumiseen on oltava vapaus valita parhaiten soveltuva kulkutapa – myös auto.

Auto on välttämättömyys

Autoilu nousee useimmiten esiin päästöjen, turvallisuuden ja tilantarpeen kannalta ongelmallisena ilmiönä. Samalla kuitenkin unohtuu, että liikenne ja autoilu ei ole itseisarvoista – matkaa ei tehdä kulkemisen vuoksi eikä tavaraa siirretä kuljettamisen vuoksi. Suomen kaltaisessa maassa auto on monelle välttämättömyys. Kotitaloudet käyttävät kaikkia kulkutapoja – vain harva meistä pärjää pelkästään pyöräillen tai joukkoliikenteellä.

Autoalan Vapaus valita -auto -viestintäohjelma tarjoaa informaatiota autoilun hyödyistä ja vaikutuksista. Autoala tuottaa Vapaus valita -auto -ohjelmatunnuksen alla runsaasti taustatietoa ja keskustelun avauksia esimerkiksi autoilun merkityksestä, ilmasto- ja ympäristövaikutuksista, liikenneturvallisuudesta ja liikenteen verotuksesta.

Autoalan viestintäohjelma esittelee autoilun hyötyjä

www.vapausvalitaauto.fi

Katso videot!

Autoalan Keskusliitto © 2023 Tietosuojaseloste