AKL-Laatuohjelma

AKL-Laatuohjelman tavoitteena on jatkuva toiminnan, tehdyn työn ja palveluiden laadun parantaminen. Työvälineenä on yrityksen itsensä valmistama laatukäsikirja, joka noudattaa AKL-Laatuohjelman asettamia normeja ja toimintatapavaatimuksia.

Tavoitteen saavuttamiseksi ohjelma:

  • keskittyy asiakkaan kokeman laadun kriittisiin kohtiin
  • kohdistuu työn tekemiseen ja palvelutapahtumiin
  • on käytännönläheinen
  • ohjaa välittömään toiminnan parantamiseen
  • soveltuu erikokoisille ja erityyppisille yrityksille
  • hyödyntää henkilöstön osaamisen
  • perustuu pääosin henkilöstön omavalvontaan
  • arvioi ja hyödyntää olemassa olevat toimintatavat
  • on ongelmia ennaltaehkäisevä

AKL-Laatuohjelman normit ovat asiakaslaadun kannalta kriittisille toiminnan alueille määriteltyjä perusvaatimuksia. Normikirja sisältää AKL-Laatuohjelman laatunormit ja niille yksittäiset toimintatapavaatimukset, jotka yrityksen tulee omissa toiminnoissaan täyttää.

Autoalan Keskusliitto © 2023 Tietosuojaseloste